King & Queen Chaser EA2DT


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
4 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
5 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
6 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
7 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
8 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
9 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
10 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
11 04-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 3
12 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
13 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
14 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
15 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
16 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
23 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
24 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
25 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 1
26 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
27 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
28 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
29 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
30 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 2
31 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
32 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 3
33 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 3
34 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
35 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
36 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
37 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
38 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
39 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
40 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
41 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
42 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
43 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 1
44 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
45 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
46 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
47 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
48 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
49 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
50 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
51 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
52 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
53 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
54 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
55 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
56 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
57 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
58 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
59 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
60 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
61 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
62 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
63 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
64 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
65 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
66 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
67 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
68 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
69 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
70 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-00457 1
71 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
72 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
73 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
74 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
75 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
76 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 1
77 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
78 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
79 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
80 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
81 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 1
82 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
83 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
84 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
85 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
86 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
87 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
88 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
89 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
90 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
91 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
92 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
93 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
94 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
95 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
96 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
97 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
98 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
99 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
100 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
101 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
102 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
103 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
104 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
105 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
106 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
107 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
108 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
109 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
110 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
111 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
112 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
113 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
114 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
115 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
116 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
117 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
118 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
119 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
120 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
121 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
122 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
123 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
124 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
  133
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 17.548 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum