King & Queen Chaser OM5DP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 1
2 06-Jan-2023    ON4MGY/P ON-02672 2
3 06-Jan-2023    ON4MGY/P ON-02675 1
4 07-Jan-2023    OT4V/P ON-00556 1
5 13-Jan-2023    OO7Z/P ON-00396 20
6 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 1
7 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 1
8 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 1
9 15-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02694 1
10 21-Jan-2023    OT9K/P ON-00012 1
11 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01431 1
12 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01432 1
13 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02253 2
14 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02640 3
15 08-Feb-2023    OO7Z/P ON-00566 1
16 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
17 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01360 2
18 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01362 1
19 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
20 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
21 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
22 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02187 2
23 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-00410 1
24 10-Feb-2023    OS8D/P ON-00959 1
25 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 1
26 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-02349 1
27 10-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02686 1
28 10-Feb-2023    OS8D/P ON-02720 1
29 12-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00424 1
30 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02277 3
31 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02278 2
32 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 1
33 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 1
34 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 1
35 19-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00453 1
36 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00511 1
37 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
38 27-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01398 2
39 03-Mar-2023    OO7Z/P ON-00584 3
40 05-Mar-2023    OO7Z/P ON-02739 1
41 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00943 1
42 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00944 1
43 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00945 1
44 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00948 1
45 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02535 2
46 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02543 2
47 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02548 2
48 11-Mar-2023    ON4MGY/P ON-00893 1
49 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02175 1
50 16-Mar-2023    OO7Z/P ON-02347 7
51 16-Mar-2023    OO7Z/P ON-02350 8
52 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02537 1
53 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01412 1
54 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01413 1
55 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01358 2
56 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02180 1
57 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02188 2
58 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
59 21-Mar-2023    ON7FT/P ON-02725 2
60 24-Mar-2023    OT9K/P ON-00002 1
61 24-Mar-2023    OT9K/P ON-00003 3
62 02-Apr-2023    OO7Z/P ON-02075 4
63 09-Apr-2023    ON4EC/P ON-01028 2
64 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
65 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-00531 1
66 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-00992 1
67 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02651 1
68 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02654 1
69 06-May-2023    OT4V/P ON-01899 1
70 17-May-2023    ON5JT/P ON-01861 1
71 17-May-2023    ON5JT/P ON-01862 1
72 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
73 18-May-2023    ON7FT/P ON-01409 1
74 21-May-2023    OT9K/P ON-00532 1
75 26-May-2023    ON8ON/P ON-02108 1
76 26-May-2023    ON8ON/P ON-02118 1
77 30-May-2023    ON5SEL/P ON-01771 2
78 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00004 1
79 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01067 1
80 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01069 1
81 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-02283 1
82 03-Jun-2023    ON4MGY/P ON-00987 1
83 06-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00005 2
84 16-Jun-2023    OO7Z/P ON-00690 1
85 16-Jun-2023    OO7Z/P ON-00691 1
86 16-Jun-2023    OO7Z/P ON-00692 1
87 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
88 17-Jun-2023    ON4MGY/P ON-02519 2
89 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-00298 1
90 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01739 1
91 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01740 1
92 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01741 1
93 03-Jul-2023    OT4V/P ON-02714 1
94 16-Jul-2023    OT4V/P ON-02366 1
95 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00083 1
96 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00097 1
97 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00098 1
98 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00099 1
99 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-01783 1
100 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00712 1
101 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00745 1
102 01-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01430 2
103 06-Aug-2023    ON2LVC/P ON-00342 2
104 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 2
105 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
106 09-Aug-2023    ON3UA/P ON-00579 1
107 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01424 1
108 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02424 1
109 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02679 1
110 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00425 1
111 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01020 1
112 16-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02214 2
113 16-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02235 1
114 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02259 1
115 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02637 1
116 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
117 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
118 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
119 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00873 1
120 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00013 1
121 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02433 1
122 22-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02293 1
123 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00006 1
124 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02386 1
125 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02389 1
126 24-Aug-2023    ON4MGY/P ON-00338 1
127 24-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00543 1
128 25-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01071 1
129 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
130 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
131 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
132 03-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02295 1
133 07-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00721 1
134 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 1
135 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00602 1
136 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00624 1
137 17-Sep-2023    ON6EF/P ON-02077 1
138 19-Sep-2023    ON7FT/P ON-01407 1
139 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00204 1
140 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01174 1
141 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01188 1
142 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02029 1
143 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 2
144 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00513 1
145 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00515 1
146 31-Oct-2023    OT8S/P ON-02670 1
147 31-Oct-2023    OT8S/P ON-02722 2
148 22-Nov-2023    ON4AVT ON-02680 1
  213
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.041 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum