King & Queen PD0RWL


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 260
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 84
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 84
4 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 84
5 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 118
6 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01060 65
7 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01061 65
8 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01064 65
9 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 175
10 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 110
11 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00686 56
12 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 70
13 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 177
14 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 177
15 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01466 57
16 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 154
17 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 136
18 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02434 57
19 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00734 59
20 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 151
21 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00737 51
22 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00738 51
23 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00752 59
24 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02458 59
25 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 89
26 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 258
27 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-01052 53
28 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02416 53
29 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 83
30 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 83
31 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 83
32 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 62
33 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-01437 50
34 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-02282 50
35 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 90
36 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 94
37 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 61
38 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 94
39 22-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02254 66
40 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 141
41 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 297
42 03-Aug-2022    ON_PD0RWL_P@ON- ON-00009 74
43 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00593 75
44 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 178
45 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 96
46 11-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00575 104
47 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 158
48 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 158
49 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 282
50 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 282
51 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 282
52 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00560 56
53 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00561 56
54 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 63
55 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00563 59
56 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00580 53
57 26-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02729 191
58 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01360 60
59 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02175 99
60 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02187 60
61 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02188 60
62 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02537 99
63 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 71
64 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 188
65 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 109
66 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 89
67 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 89
68 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 89
69 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 89
70 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 89
71 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02392 61
72 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02422 69
73 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02414 53
74 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 99
75 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 67
76 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 205
77 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 200
78 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 102
79 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 165
80 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 96
81 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 105
82 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 139
83 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 67
84 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 67
85 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 83
86 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02549 92
87 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02550 92
88 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02551 92
89 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 124
90 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 124
91 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 73
92 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 73
93 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 158
94 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 79
95 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 79
96 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00550 53
97 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00567 67
98 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 74
99 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 223
100 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 95
101 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 67
102 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 95
103 10-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00701 67
104 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 102
105 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 127
  11023
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.007 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum