King & Queen Chaser DJ1SD


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 06-Jan-2023    ON4MGY/P ON-02672 2
2 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00876 1
3 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02139 1
4 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02140 1
5 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02168 1
6 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02535 1
7 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02539 1
8 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02543 1
9 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02544 1
10 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02547 1
11 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02548 1
12 09-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01419 1
13 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 1
14 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 1
15 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 1
16 15-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02694 1
17 21-Jan-2023    OT9K/P ON-00012 1
18 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01431 1
19 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01432 1
20 22-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02675 1
21 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02253 1
22 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02640 2
23 08-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00014 1
24 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00368 1
25 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01358 1
26 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
27 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01360 1
28 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01362 1
29 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
30 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
31 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
32 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02187 1
33 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02188 1
34 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 1
35 11-Feb-2023    OT9K/P ON-01420 1
36 11-Feb-2023    OT9K/P ON-02277 3
37 12-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00424 1
38 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00877 1
39 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-01079 1
40 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02404 1
41 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02542 1
42 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02545 1
43 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 1
44 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 1
45 19-Feb-2023    OT9K/P ON-00013 1
46 19-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00453 1
47 19-Feb-2023    OT9K/P ON-02729 1
48 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00511 1
49 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
50 27-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01398 2
51 03-Mar-2023    OT9K/P ON-00006 2
52 03-Mar-2023    OT9K/P ON-01059 1
53 03-Mar-2023    OT9K/P ON-02389 2
54 11-Mar-2023    ON4MGY/P ON-00893 1
55 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02175 1
56 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02537 1
57 17-Mar-2023    OT9K/P ON-00534 1
58 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01412 1
59 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01413 1
60 17-Mar-2023    OT9K/P ON-02080 1
61 18-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 1
62 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
63 16-Apr-2023    ON4MGY/P ON-01028 1
64 27-Apr-2023    ON9MJ/P ON-00436 1
65 06-May-2023    ON/F4GBW/P ON-00083 2
66 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
67 26-May-2023    ON8ON/P ON-02108 1
68 26-May-2023    ON8ON/P ON-02118 1
69 30-May-2023    ON5SEL/P ON-01771 2
70 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00003 1
71 06-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00005 2
72 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00386 1
73 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00943 1
74 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00944 1
75 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00945 1
76 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
77 19-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00556 1
78 28-Jun-2023    ON4MGY/P ON-02722 1
79 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00091 1
80 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00712 1
81 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00745 1
82 22-Jul-2023    OT4V/P ON-02075 1
83 01-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01430 2
84 02-Aug-2023    ON8ON/P ON-00147 1
85 06-Aug-2023    ON2LVC/P ON-00342 1
86 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 1
87 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
88 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02679 1
89 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
90 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
91 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
92 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02433 1
93 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02386 1
94 24-Aug-2023    ON4MGY/P ON-00338 1
95 24-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00543 1
96 25-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01071 1
97 03-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02295 1
98 07-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00721 1
99 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 1
100 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00602 1
101 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00624 1
102 21-Sep-2023    ON8LX/P ON-00283 1
103 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00204 1
104 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01174 1
105 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01188 1
106 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02029 1
107 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 2
108 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00513 1
109 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00515 1
110 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00648 1
111 10-Oct-2023    ON3UA/P ON-02278 1
  123
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.041 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum