King & Queen Chaser YO6CFB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
3 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01628 1
4 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01629 1
5 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01630 1
6 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01631 1
7 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01632 1
8 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 1
9 24-Jan-2022    ON3CED/P ON-01985 1
10 24-Jan-2022    ON3CED/P ON-01986 1
11 28-Jan-2022    OO7Z/P ON-00584 1
12 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
13 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
14 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00734 1
15 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00752 1
16 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02458 1
17 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-00246 1
18 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-02467 1
19 05-Mar-2022    ON5SWA/P ON-01464 1
20 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
21 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
22 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01542 1
23 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01700 1
24 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01619 1
25 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02473 1
26 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
27 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
28 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 1
29 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
30 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
31 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 2
32 27-Apr-2022    OO7Z/P ON-02347 2
33 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
34 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
35 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
36 02-May-2022    OO7Z/P ON-00396 1
37 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 1
38 14-May-2022    OT4V/P ON-01404 1
39 14-May-2022    OT4V/P ON-01405 1
40 18-May-2022    ON3CED/P ON-00238 1
41 18-May-2022    ON3CED/P ON-01587 1
42 21-May-2022    ON3CED/P ON-00181 1
43 21-May-2022    ON3CED/P ON-00183 1
44 21-May-2022    ON3CED/P ON-00184 1
45 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
46 27-May-2022    OO7Z/P ON-02736 1
47 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 1
48 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
49 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
50 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
51 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00199 1
52 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00200 1
53 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02350 1
54 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00309 1
55 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00310 1
56 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00311 1
57 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00312 1
58 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00326 1
59 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
60 28-Jul-2022    OT4V/P ON-01084 1
61 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02273 1
62 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02408 1
63 01-Aug-2022    ON8ON/P ON-02574 1
64 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 1
65 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
66 29-Sep-2022    ON5SEL/P ON-02397 1
67 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-00742 1
68 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01143 1
69 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01151 1
70 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01154 1
71 06-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01642 1
72 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 2
73 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 2
74 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
75 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
76 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
77 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
78 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
79 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01641 1
80 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02013 1
81 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02014 1
82 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02713 1
83 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-00219 1
84 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-00230 1
85 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-01998 1
86 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-01999 1
87 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
88 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 1
89 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 1
90 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 1
91 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02549 1
92 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02550 1
93 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02551 1
94 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
95 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
96 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
97 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01613 1
98 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01652 1
99 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
100 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
101 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00333 1
102 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02577 1
103 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
104 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 1
105 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
106 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 1
107 05-Dec-2022    OT7L/P ON-00587 2
108 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
109 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00419 1
110 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00952 1
111 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
112 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
113 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
114 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 1
115 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01192 1
116 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01195 1
117 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01198 1
  122
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.042 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum