King & Queen Chaser S58AL


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
4 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
5 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
6 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
19 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
20 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
21 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02422 2
22 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
28 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
29 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
30 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
31 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
32 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
33 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
34 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
35 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
36 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
37 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
38 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
39 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
40 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
41 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
42 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
43 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
44 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
45 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
46 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
47 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
48 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
49 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
50 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
51 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
52 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
53 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
54 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
55 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
56 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
57 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
58 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
59 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
60 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
61 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
62 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
63 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
64 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
65 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
66 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
67 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
68 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
69 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
70 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
71 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
72 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
73 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
74 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
75 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
76 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
77 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
78 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
79 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
80 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
81 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
82 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
83 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
84 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
85 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
86 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
87 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
88 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
89 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
90 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
91 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
92 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
93 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
94 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
95 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
96 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
97 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
98 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
99 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
100 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
101 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 1
102 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
103 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
104 08-May-2021    ON7MIC/P ON-00416 1
105 08-May-2021    ON7MIC/P ON-02721 1
106 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 2
107 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
108 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
109 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
110 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
111 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
112 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 3
113 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
114 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
115 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
116 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
117 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
118 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 2
119 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 2
120 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
121 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
  133
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.059 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum