King & Queen Chaser PA3GJK


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
4 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
5 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 2
6 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01060 1
7 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01061 1
8 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
9 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
10 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 2
11 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00686 1
12 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
13 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
14 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
15 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01466 1
16 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 3
17 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 2
18 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02434 1
19 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
20 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00737 1
21 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00738 1
22 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 2
23 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 2
24 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-01052 1
25 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02416 1
26 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 2
27 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 2
28 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 2
29 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
30 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-01437 1
31 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-02282 1
32 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 2
33 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 1
34 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
35 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
36 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
37 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
38 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
39 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
40 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
41 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
42 03-Aug-2022    ON_PD0RWL_P@ON- ON-00009 2
43 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 2
44 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 1
45 11-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00575 3
46 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
47 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
48 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 2
49 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 2
50 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 2
51 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00560 1
52 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00561 1
53 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
54 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00563 1
55 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00580 1
56 26-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02729 1
57 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01360 1
58 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02187 1
59 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02188 1
60 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 1
61 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
62 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 1
63 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 1
64 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 1
65 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 1
66 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 1
67 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 1
68 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02392 1
69 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02422 12
70 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02414 1
71 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
72 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 1
73 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
74 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 2
75 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 2
76 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 2
77 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 2
78 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 1
79 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
80 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 1
81 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 1
82 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 1
83 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02549 1
84 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02550 1
85 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02551 1
86 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
87 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
88 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 2
89 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 2
90 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
91 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
92 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
93 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00550 2
94 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00567 2
95 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 1
96 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
97 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 1
98 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
99 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 1
100 10-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00701 1
101 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
  140
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.028 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum