King & Queen Chaser IK2ECC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 2
2 09-Jan-2022    OT4V/P ON-00922 1
3 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
4 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 1
5 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00686 1
6 16-Jan-2022    ON4LKL/P ON-00422 1
7 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00690 1
8 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00691 1
9 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00692 1
10 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01628 1
11 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01629 1
12 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01630 1
13 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01631 1
14 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01632 1
15 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 4
16 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 2
17 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 2
18 28-Jan-2022    OO7Z/P ON-00584 2
19 29-Jan-2022    OT4V/P ON-00414 1
20 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01384 1
21 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01385 1
22 29-Jan-2022    OT4V/P ON-02732 1
23 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
24 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00551 1
25 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00555 1
26 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
27 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 2
28 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
29 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
30 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 2
31 23-Mar-2022    ON3UA/P ON-00556 2
32 23-Mar-2022    ON3UA/P ON-00557 1
33 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00456 1
34 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00593 2
35 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 1
36 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
37 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
38 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
39 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
40 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
41 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
42 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
43 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
44 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01539 1
45 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01540 1
46 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
47 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
48 10-Apr-2022    OT4V/P ON-00436 3
49 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 1
50 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
51 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
52 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
53 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 4
54 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
55 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
56 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
57 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
58 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
59 02-May-2022    OO7Z/P ON-00396 1
60 05-May-2022    ON7DC/P ON-00701 1
61 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
62 14-May-2022    OT4V/P ON-01405 1
63 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
64 29-May-2022    ON7DC/P ON-00746 1
65 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 1
66 11-Jun-2022    ON7DC/P ON-00749 1
67 11-Jun-2022    ON7DC/P ON-00750 1
68 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
69 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 1
70 13-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01047 3
71 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
72 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 2
73 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 2
74 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 2
75 17-Jun-2022    OT4V/P ON-02418 1
76 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00193 1
77 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00194 1
78 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00195 1
79 21-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01424 2
80 22-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02254 2
81 11-Jul-2022    ON3CED/P ON-00209 1
82 11-Jul-2022    ON3CED/P ON-00210 1
83 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00199 1
84 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00200 1
85 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
86 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
87 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
88 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-01641 1
89 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02013 1
90 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02014 1
91 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02713 1
92 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02347 1
93 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02350 3
94 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-01755 1
95 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-02047 1
96 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00309 1
97 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00310 1
98 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00311 1
99 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00312 1
100 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00326 1
101 24-Jul-2022    OO7Z/P ON-00410 2
102 24-Jul-2022    ON2LVC/P ON-00434 2
103 24-Jul-2022    ON4CRD/P ON-00836 1
104 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
105 24-Jul-2022    OO7Z/P ON-02349 2
106 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
107 28-Jul-2022    OT4V/P ON-01084 1
108 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02273 1
109 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02408 1
110 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 3
111 01-Aug-2022    ON8ON/P ON-02574 2
112 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
113 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
114 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
115 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
116 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 2
117 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
118 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
119 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
120 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
121 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01360 1
122 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02175 1
123 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02187 1
124 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02188 1
125 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02537 1
126 30-Aug-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
127 01-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
128 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 1
129 09-Sep-2022    ON4MGY/P ON-02153 1
130 09-Sep-2022    ON4MGY/P ON-02560 1
131 13-Sep-2022    ON3UA/P ON-01771 1
132 22-Sep-2022    ON5JT ON-02101 1
133 22-Sep-2022    OT4V/P ON-02739 2
134 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02422 4
135 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
136 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
137 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
138 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 2
139 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 2
140 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 1
141 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
142 28-Oct-2022    ON4MGY/P ON-02256 1
143 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02549 1
144 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02550 1
145 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02551 1
146 02-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00873 1
147 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
148 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
149 19-Nov-2022    ON5JE/P ON-00338 1
150 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 1
151 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 1
152 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
153 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 1
154 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 1
155 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 1
156 05-Dec-2022    OT7L/P ON-00587 2
157 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 2
158 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
159 26-Dec-2022    ON4MGY/P ON-00976 1
160 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
161 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
162 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
163 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 1
  204
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.043 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum