King & Queen Chaser ON3UA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
2 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
3 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
4 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
6 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
7 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
8 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
9 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
10 04-Feb-2021    ON4CAS ON-01082 7
11 04-Feb-2021    ON4CAS ON-01083 1
12 04-Feb-2021    ON4CAS ON-02407 5
13 04-Feb-2021    ON4CAS ON-02411 1
14 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
15 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
16 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
17 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
18 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
19 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
25 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
26 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 2
27 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 2
28 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
29 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
30 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
31 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
32 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 2
33 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
34 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
35 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
36 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
37 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
38 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
39 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
40 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
41 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
42 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
43 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
44 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
45 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
46 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
47 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
48 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
49 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
50 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 3
51 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 3
52 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
53 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
54 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
55 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
56 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
57 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
58 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
59 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
60 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
61 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
62 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
63 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
64 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
65 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 4
66 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 4
67 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
68 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
69 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
70 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 2
71 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
72 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
73 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
74 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 2
75 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
76 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
77 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 2
78 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 2
79 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
80 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
81 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
82 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
83 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 2
84 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
85 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
86 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
87 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
88 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
89 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
90 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
91 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
92 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
93 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 2
  133
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.007 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum