King & Queen Chaser OM5DP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
2 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
3 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
6 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
7 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
14 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
15 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 2
16 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
17 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
18 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
19 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
20 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
21 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 3
22 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 3
23 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
24 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
25 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
26 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
27 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
28 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
29 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
30 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 2
31 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
32 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
33 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
34 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
35 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
36 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
37 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 2
38 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
39 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
40 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
41 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
42 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
43 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 2
44 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
45 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
46 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 2
47 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
48 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
49 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
50 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
51 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
52 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
53 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
54 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 2
55 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 2
56 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
57 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
58 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
59 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
60 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
61 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
62 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
63 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
64 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
65 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
66 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
67 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 2
68 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 5
69 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
70 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
71 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
72 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 5
73 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
74 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
75 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
76 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 2
77 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 2
78 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
79 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
80 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
81 13-Jun-2021    ON5SEL/P ON-02408 2
82 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
83 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
84 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
85 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
86 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
87 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
88 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 2
89 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-00540 2
90 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-02084 2
91 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
92 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 3
93 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-00013 1
94 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 4
95 12-Aug-2021    ON4CEQ/P ON-00545 2
96 12-Aug-2021    ON4CEQ/P ON-00547 2
97 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
98 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
99 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
100 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
101 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
102 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
103 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
104 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
105 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
106 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 2
107 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 2
108 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 2
109 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 2
110 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 2
111 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 2
112 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-00531 1
113 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-01025 1
114 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
115 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
116 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
117 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
118 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 1
119 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
120 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02013 1
121 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 1
122 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 3
123 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00556 2
124 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 2
125 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 3
126 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
127 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 4
128 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-00003 1
129 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
130 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 2
131 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
132 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 4
133 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
134 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
135 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
136 05-Nov-2021    OO7Z/P ON-00396 3
137 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
138 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
139 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 5
140 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
141 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
142 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
143 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
144 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
145 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
146 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
147 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
148 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
149 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
150 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
151 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
  222
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.031 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum