King & Queen Chaser G3NFV


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-00968 1
3 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02642 1
4 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 2
5 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
6 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00690 1
7 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00691 1
8 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00692 1
9 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
10 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
11 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
12 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
13 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
14 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
15 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-00246 1
16 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-02467 1
17 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 1
18 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 1
19 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
20 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
21 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 2
22 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 2
23 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
24 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
25 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
26 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
27 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01539 1
28 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01540 1
29 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
30 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
31 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
32 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
33 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
34 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
35 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
36 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00193 1
37 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00194 1
38 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00195 1
39 20-Jun-2022    ON3PSA/P ON-00625 1
40 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00199 1
41 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00200 1
42 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
43 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
44 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
45 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-01641 1
46 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02013 1
47 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02014 1
48 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02713 1
49 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-01755 1
50 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-02047 1
51 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
52 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01677 1
53 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01678 1
54 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
55 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
56 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
57 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
58 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-00232 1
59 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
60 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-01535 1
61 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 2
62 04-Aug-2022    ON3CED/P ON-01177 1
63 04-Aug-2022    ON3CED/P ON-01589 1
64 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
65 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
66 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
67 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 1
68 07-Aug-2022    ON4RF/P ON-00873 1
69 11-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00575 1
70 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-00742 1
71 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-01143 1
72 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-01151 1
73 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-01154 1
74 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00560 1
75 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00561 1
76 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
77 16-Aug-2022    ON5SEL/P ON-02729 2
78 28-Aug-2022    ON3PSA/P ON-00034 1
79 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00725 1
80 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00726 1
81 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
82 20-Sep-2022    ON4MGY/P ON-00434 1
83 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 2
84 22-Sep-2022    OT4V/P ON-02739 1
85 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 1
86 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 1
87 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 1
88 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 1
89 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 1
90 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 1
91 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
92 05-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02015 2
93 06-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01642 1
94 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
95 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
96 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
97 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
98 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 1
99 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 1
100 28-Oct-2022    ON4MGY/P ON-02256 1
101 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
102 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
103 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
104 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
105 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
106 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01202 1
107 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01650 1
108 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01651 1
109 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01199 1
110 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
111 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
112 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01656 1
113 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02012 1
114 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02037 1
115 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
116 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
117 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
118 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
119 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
120 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
121 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
122 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01205 1
123 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
124 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
125 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
126 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02463 1
127 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
128 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00567 1
129 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 1
130 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 1
131 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 1
132 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
133 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 1
134 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 1
135 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
136 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00419 1
137 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00952 1
138 26-Dec-2022    ON4MGY/P ON-00976 1
139 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
140 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
141 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
142 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
143 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
144 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00251 1
145 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01639 1
146 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01189 1
147 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01191 1
148 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01192 1
149 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01194 1
150 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01195 1
151 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01198 1
152 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01648 1
153 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-02475 1
  161
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.027 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum