King & Queen Chaser OK1VEI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01419 1
2 10-Jan-2023    ON3UA ON-01052 6
3 11-Jan-2023    OS8D ON-00413 1
4 11-Jan-2023    OS8D ON-00947 1
5 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01371 1
6 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01375 1
7 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01376 1
8 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01377 1
9 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02306 1
10 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00017 1
11 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00019 1
12 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02281 1
13 28-Jan-2023    OP0P ON-00443 1
14 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02253 1
15 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02640 3
16 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 1
17 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 1
18 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 1
19 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 1
20 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00551 1
21 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00554 1
22 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00414 1
23 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00418 1
24 05-Feb-2023    OT4V/P ON-02732 1
25 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-00410 1
26 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-02349 1
27 12-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00424 2
28 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00895 1
29 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00896 1
30 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02125 1
31 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02277 2
32 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02278 2
33 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00015 1
34 15-Feb-2023    OO7Z/P ON-00396 3
35 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-01079 1
36 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02404 1
37 25-Feb-2023    OT4V/P ON-00589 1
38 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01042 1
39 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01045 1
40 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00053 1
41 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00060 1
42 15-Mar-2023    OT9K/P ON-00876 1
43 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02139 1
44 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02140 1
45 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02168 1
46 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02535 1
47 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02539 1
48 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02543 1
49 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02544 1
50 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02547 1
51 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02548 1
52 18-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 1
53 18-Mar-2023    OO5G/P ON-01270 1
54 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00378 1
55 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00379 1
56 20-Mar-2023    OS8D/P ON-00633 1
57 20-Mar-2023    OS8D/P ON-01934 1
58 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02132 1
59 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02528 1
60 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02529 1
61 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
62 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00634 1
63 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00635 1
64 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00696 1
65 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00699 1
66 26-Mar-2023    OT4V/P ON-02288 1
67 29-Mar-2023    OT4V/P ON-01167 1
68 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00603 1
69 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00604 1
70 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00607 1
71 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00609 1
72 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00920 1
73 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00923 1
74 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02607 1
75 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02623 1
76 03-Apr-2023    OS8D/P ON-00289 1
77 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01825 1
78 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01829 1
79 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00402 1
80 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00403 1
81 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01512 1
82 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01773 1
83 05-Apr-2023    OS8D/P ON-02444 1
84 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 1
85 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
86 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 1
87 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 1
88 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 1
89 15-Apr-2023    OT4V/P ON-02417 1
90 22-Apr-2023    OO7Z/P ON-02075 1
91 23-Apr-2023    OT4V/P ON-01411 1
92 25-Apr-2023    OO7Z/P ON-02347 2
93 25-Apr-2023    OO7Z/P ON-02350 3
94 27-Apr-2023    ON9MJ/P ON-00436 1
95 01-May-2023    ON7LU/P ON-00272 1
96 01-May-2023    ON7LU/P ON-00273 1
97 01-May-2023    ON7LU/P ON-00274 1
98 01-May-2023    ON4RAT ON-01189 1
99 01-May-2023    ON4RAT ON-01191 1
100 01-May-2023    ON4RAT ON-01194 1
101 01-May-2023    ON7FT/P ON-01406 1
102 01-May-2023    OT9K/P ON-01430 1
103 01-May-2023    ON4RAT ON-01648 1
104 01-May-2023    ON3YB/P ON-01995 1
105 01-May-2023    ON4RAT ON-02475 1
106 01-May-2023    ON7FT/P ON-02619 1
107 09-May-2023    ON8LX/P ON-00791 1
108 15-May-2023    OS8D/P ON-01561 1
109 15-May-2023    OS8D/P ON-02032 1
110 30-May-2023    OS8D/P ON-01523 1
111 30-May-2023    OS8D/P ON-01524 1
112 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00004 1
113 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01067 1
114 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01069 1
115 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-02283 1
116 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 1
117 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 1
118 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
119 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
120 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
121 07-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00721 1
122 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00602 1
123 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00624 1
124 17-Sep-2023    ON6EF/P ON-02077 1
125 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02013 1
126 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02713 1
127 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00409 1
128 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00966 1
129 10-Dec-2023    OO7Z/P ON-00584 1
  144
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.041 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum