King & Queen Chaser G0BFJ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 07-Jan-2023    OS8D ON-00021 1
2 07-Jan-2023    OS8D ON-00029 1
3 07-Jan-2023    OS8D ON-00507 1
4 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01087 1
5 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01417 1
6 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 1
7 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 1
8 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 1
9 15-Jan-2023    OS8D/P ON-02615 1
10 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01375 1
11 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01376 1
12 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01377 1
13 31-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01080 1
14 31-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01428 1
15 07-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01399 1
16 07-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02341 1
17 07-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02344 1
18 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 1
19 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00877 1
20 15-Feb-2023    OS8D/P ON-01383 1
21 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01409 1
22 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02542 1
23 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02545 1
24 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-02747 1
25 19-Feb-2023    OT9K/P ON-00013 1
26 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00914 1
27 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00916 1
28 19-Feb-2023    OT9K/P ON-02729 1
29 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00039 1
30 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00042 1
31 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00043 1
32 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00044 1
33 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00051 1
34 21-Feb-2023    OS8D/P ON-01388 1
35 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00511 1
36 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 1
37 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
38 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00897 1
39 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00899 1
40 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02122 1
41 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02126 1
42 03-Mar-2023    OT9K/P ON-00006 1
43 03-Mar-2023    OT9K/P ON-01059 1
44 03-Mar-2023    OT9K/P ON-02389 1
45 06-Mar-2023    OS8D/P ON-00474 1
46 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00008 1
47 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01074 1
48 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01075 1
49 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01076 1
50 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01077 1
51 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 1
52 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 1
53 15-Mar-2023    OT9K/P ON-00876 1
54 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02139 1
55 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02140 1
56 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02168 1
57 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02535 1
58 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02539 1
59 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02543 1
60 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02544 1
61 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02547 1
62 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02548 1
63 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02175 1
64 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02537 1
65 17-Mar-2023    OT9K/P ON-00534 1
66 17-Mar-2023    OT9K/P ON-02080 1
67 18-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 1
68 18-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02723 1
69 20-Mar-2023    OS8D/P ON-00633 1
70 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01358 1
71 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01360 1
72 20-Mar-2023    OS8D/P ON-01934 1
73 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02180 1
74 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02187 1
75 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02188 1
76 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
77 28-Mar-2023    ON5SEL/P ON-01400 1
78 09-Apr-2023    ON4EC/P ON-01028 2
79 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 1
80 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 1
81 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 1
82 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 1
83 23-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02567 1
84 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00489 1
85 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00865 1
86 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01888 1
87 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01889 1
88 30-Apr-2023    ON9MJ ON-01431 2
89 01-May-2023    ON4RAT ON-01189 1
90 01-May-2023    ON4RAT ON-01191 1
91 01-May-2023    ON4RAT ON-01194 1
92 01-May-2023    ON4CRD ON-01299 1
93 01-May-2023    ON4PHI/P ON-01480 1
94 01-May-2023    ON4RAT ON-01648 1
95 01-May-2023    ON3YB/P ON-01995 1
96 01-May-2023    ON4RAT ON-02475 1
97 05-May-2023    OS8D/P ON-01519 1
98 05-May-2023    OS8D/P ON-01520 1
99 07-May-2023    OS5K/P ON-00180 1
100 26-May-2023    ON8ON/P ON-02108 1
101 26-May-2023    ON8ON/P ON-02118 1
102 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00566 1
103 30-May-2023    OS8D/P ON-01523 1
104 30-May-2023    OS8D/P ON-01524 1
105 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01930 1
106 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00004 1
107 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01067 1
108 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01069 1
109 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-02283 1
110 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01554 1
111 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01555 1
112 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01692 1
113 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
114 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00980 1
115 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02226 1
116 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02645 1
117 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02646 1
118 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00091 1
119 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01330 1
120 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01331 1
121 20-Nov-2023    OS8D/P ON-00383 1
  123
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.049 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum