King & Queen Chaser YO6CFB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 2
2 10-Jan-2021    ON6AT ON-01354 2
3 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
4 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
5 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
6 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
7 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
8 04-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 13
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
11 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
12 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 2
13 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 2
14 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 2
15 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 2
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
22 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
23 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00566 2
24 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01930 1
25 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
26 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 2
27 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 2
28 11-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
29 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
30 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
31 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
32 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
33 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
34 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
35 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
36 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
37 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
38 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
39 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
40 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
41 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
42 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
43 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
44 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
45 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
46 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
47 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
48 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
49 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
50 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
51 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
52 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
53 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
54 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 4
55 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
56 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
57 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
58 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
59 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
60 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
61 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
62 17-Apr-2021    OO7Z/P ON-02350 3
63 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
64 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
65 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
66 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
67 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
68 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 2
69 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 2
70 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 2
71 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
72 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 1
73 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
74 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
75 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
76 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
77 14-May-2021    ON6WL/P ON-00181 1
78 14-May-2021    ON6WL/P ON-00183 1
79 14-May-2021    ON6WL/P ON-00184 1
80 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
81 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 2
82 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
83 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
84 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
85 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 2
86 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
87 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 2
88 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
89 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
90 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
91 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00419 1
92 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00952 1
93 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
94 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
95 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
96 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
97 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
98 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
99 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-00396 3
100 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-02347 1
101 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-02348 1
102 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-00013 1
103 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
104 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
105 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
106 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
107 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
108 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
109 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
110 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
111 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
112 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
113 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
114 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
115 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
116 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 4
117 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 1
118 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00593 1
119 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00551 1
120 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00555 1
121 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00587 1
122 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
123 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00556 1
124 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 1
125 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 2
126 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
127 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 1
128 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-02404 1
129 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
130 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
131 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
132 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
133 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
134 12-Dec-2021    ON2LVC/P ON-02723 1
135 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
136 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
137 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
138 27-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00715 1
139 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
140 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
141 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
142 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
143 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
144 29-Dec-2021    OT4V/P ON-01399 2
  184
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.031 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum