King & Queen Chaser UA4PKN


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 23-Jan-2021    ON2LVC/P ON-02723 1
4 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
8 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
9 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
10 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
13 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 1
14 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
17 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
20 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02422 2
21 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
22 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
23 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
24 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
28 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
29 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
30 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
31 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
32 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
33 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 2
34 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
35 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
36 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
37 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
38 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
39 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
40 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
41 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
42 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
43 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
44 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
45 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
46 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
47 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
48 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
49 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
50 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
51 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
52 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
53 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
54 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
55 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
56 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
57 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
58 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
59 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
60 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
61 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
62 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
63 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
64 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
65 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
66 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
67 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
68 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
69 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
70 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
71 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
72 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
73 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
74 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
75 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
76 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
77 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
78 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
79 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
80 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
81 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
82 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
83 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
84 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
85 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
86 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
87 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
88 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
89 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
90 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
91 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
92 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
93 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
94 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
95 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
96 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
97 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
98 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
99 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
100 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
101 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
102 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01771 1
103 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
104 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
105 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
106 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 1
107 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 1
108 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-02281 1
109 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
110 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
111 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
  121
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.02 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum