King & Queen Chaser SP7SZC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01419 1
2 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01087 1
3 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01417 1
4 24-Jan-2023    OT4V/P ON-00555 2
5 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01371 1
6 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02306 1
7 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02253 1
8 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02640 1
9 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 1
10 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 1
11 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 1
12 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 1
13 30-Jan-2023    ON5SEL/P ON-02088 1
14 08-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00014 2
15 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
16 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00368 1
17 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
18 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
19 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
20 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
21 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
22 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-00410 1
23 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 1
24 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-02349 1
25 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-02350 1
26 11-Feb-2023    OT9K/P ON-01420 1
27 11-Feb-2023    OT9K/P ON-02277 2
28 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00895 1
29 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00896 1
30 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02125 1
31 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02278 1
32 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00015 1
33 15-Feb-2023    OO7Z/P ON-00396 7
34 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00877 1
35 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-01079 1
36 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 1
37 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02404 1
38 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02542 1
39 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02545 1
40 17-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00365 1
41 17-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02517 1
42 18-Feb-2023    OT9K/P ON-00017 1
43 18-Feb-2023    OT9K/P ON-00019 1
44 18-Feb-2023    OT9K/P ON-02281 1
45 19-Feb-2023    OT9K/P ON-00013 1
46 19-Feb-2023    OT9K/P ON-02729 1
47 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00039 1
48 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00040 1
49 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00042 1
50 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00043 1
51 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00044 1
52 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00050 1
53 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00051 1
54 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00032 1
55 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00511 1
56 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 1
57 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
58 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00897 1
59 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00899 1
60 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00901 1
61 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02122 1
62 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02126 1
63 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02128 1
64 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02555 1
65 25-Feb-2023    OT4V/P ON-00589 2
66 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01042 2
67 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01045 2
68 26-Feb-2023    OT9K/P ON-02432 1
69 27-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01398 1
70 03-Mar-2023    OT9K/P ON-00006 1
71 03-Mar-2023    OT9K/P ON-01059 1
72 03-Mar-2023    OT9K/P ON-02389 1
73 04-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 2
74 05-Mar-2023    OT4V/P ON-00549 1
75 05-Mar-2023    OO7Z/P ON-02739 1
76 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00008 1
77 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00010 1
78 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00472 1
79 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01074 1
80 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01075 1
81 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01076 1
82 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01077 1
83 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02535 1
84 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02543 1
85 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02548 1
86 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 1
87 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 1
88 18-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02723 1
89 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00375 1
90 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02138 1
91 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02526 1
92 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02530 1
93 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02531 1
94 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02532 1
95 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02357 1
96 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02598 1
97 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02599 1
98 29-Mar-2023    OT4V/P ON-01167 1
99 15-Apr-2023    OT4V/P ON-02417 1
100 23-Apr-2023    OT4V/P ON-01411 1
101 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-00531 1
102 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-00992 1
103 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02651 1
104 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02654 1
105 13-May-2023    ON5JT/P ON-02493 1
106 26-May-2023    OO7Z/P ON-00584 1
107 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02433 1
  120
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.04 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum