King & Queen Chaser OM5DP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 2
2 09-Jan-2022    OT4V/P ON-00922 1
3 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
4 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 1
5 16-Jan-2022    ON4LKL/P ON-00422 1
6 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00690 1
7 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00691 1
8 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00692 1
9 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 5
10 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 3
11 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 3
12 28-Jan-2022    OO7Z/P ON-00584 2
13 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
14 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
15 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
16 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
17 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
18 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 2
19 24-Mar-2022    ON3UA/P ON-02358 1
20 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00456 1
21 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00593 2
22 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 2
23 10-Apr-2022    OT4V/P ON-00436 2
24 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 2
25 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
26 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
27 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 3
28 25-Apr-2022    ON3UA/P ON-02462 1
29 27-Apr-2022    OO7Z/P ON-02347 4
30 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
31 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
32 02-May-2022    OO7Z/P ON-00396 1
33 05-May-2022    ON7DC/P ON-00701 1
34 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
35 14-May-2022    OT4V/P ON-01405 1
36 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
37 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-01437 1
38 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-02282 1
39 02-Jun-2022    ON7DC/P ON-00749 1
40 02-Jun-2022    ON7DC/P ON-00750 1
41 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
42 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 1
43 13-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01047 3
44 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
45 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 2
46 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 2
47 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 2
48 17-Jun-2022    OT4V/P ON-02418 1
49 21-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01424 1
50 22-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02254 2
51 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02350 1
52 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-01755 1
53 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-02047 1
54 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00309 1
55 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00310 1
56 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00311 1
57 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00312 1
58 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00326 1
59 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
60 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
61 28-Jul-2022    OT4V/P ON-01084 1
62 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02273 1
63 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02408 1
64 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 3
65 01-Aug-2022    ON8ON/P ON-02574 2
66 02-Aug-2022    ON4RF ON-02524 1
67 02-Aug-2022    ON4RF ON-02525 1
68 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-00232 1
69 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
70 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-01535 1
71 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
72 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
73 07-Aug-2022    ON4RF/P ON-00873 2
74 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
75 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
76 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
77 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
78 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
79 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01360 1
80 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02175 1
81 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02187 1
82 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02188 1
83 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02537 1
84 13-Sep-2022    ON3UA/P ON-01771 1
85 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
86 22-Sep-2022    ON5JT ON-02101 1
87 22-Sep-2022    OT4V/P ON-02739 1
88 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02422 4
89 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
90 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
91 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
92 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 2
93 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 2
94 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 3
95 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 1
96 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
97 28-Oct-2022    ON4MGY/P ON-02256 1
98 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
99 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
100 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
101 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
102 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
103 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
104 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
105 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
106 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 1
107 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 1
108 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
109 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 1
110 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 1
111 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 1
112 05-Dec-2022    OT7L/P ON-00587 3
113 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
114 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
115 26-Dec-2022    OT4V/P ON-00552 1
116 26-Dec-2022    ON4MGY/P ON-00976 1
117 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
118 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
119 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 2
  161
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.03 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum