King & Queen Chaser HB9DRM


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
3 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
4 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
5 04-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 9
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
9 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
10 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
18 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
19 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
20 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
21 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
22 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
23 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
28 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
29 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
30 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
31 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
32 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
33 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
34 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
35 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
36 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
37 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
38 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
39 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
40 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
41 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
42 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
43 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
44 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
45 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
46 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
47 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
48 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
49 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
50 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
51 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
52 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
53 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
54 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
55 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
56 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
57 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
58 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
59 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
60 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
61 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
62 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
63 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
64 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
65 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
66 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
67 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
68 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
69 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
70 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 2
71 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
72 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
73 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
74 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
75 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
76 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
77 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
78 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
79 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
80 26-Jun-2021    ON3GTH ON-02733 1
81 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
82 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
83 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
84 08-Aug-2021    ON6WF/P ON-01431 1
85 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-02729 2
86 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 1
87 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 2
88 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
89 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
90 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
91 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
92 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
93 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 2
94 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 2
95 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
96 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
97 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-01079 1
98 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
99 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-02404 1
100 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
101 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00039 1
102 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00042 1
103 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00043 1
104 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00044 1
105 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00051 1
106 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
107 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00457 2
108 23-Dec-2021    OT4V/P ON-00570 1
109 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-01453 1
110 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-02076 1
111 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
112 26-Dec-2021    OT4V/P ON-02430 1
113 27-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00715 1
114 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 2
115 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 2
116 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 2
117 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 2
118 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 2
119 29-Dec-2021    OT4V/P ON-01399 2
120 29-Dec-2021    OT4V/P ON-02340 1
121 29-Dec-2021    OT4V/P ON-02343 1
122 29-Dec-2021    OT4V/P ON-02344 1
  144
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.048 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum