King & Queen Chaser 9A1CC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 04-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 9
2 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
5 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
6 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
7 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 1
8 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
9 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
10 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
12 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
13 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
14 08-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
15 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
16 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
17 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
18 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 1
19 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
20 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
21 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
22 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
23 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
24 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
25 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
26 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
27 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
28 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
29 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
30 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
31 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
32 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
33 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
34 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
35 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 2
36 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 2
37 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 2
38 29-May-2021    ON4LKL/P ON-00436 1
39 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
40 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
41 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
42 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
43 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
44 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
45 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
46 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
47 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
48 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
49 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
50 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
51 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
52 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
53 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
54 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-02729 2
55 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
56 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
57 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
58 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
59 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
60 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
61 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
  75
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.027 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum