King & Queen Chaser S52RA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 4
3 16-Jan-2021    ON6AT ON-01354 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
6 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
7 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
14 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
15 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 2
16 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
17 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 3
18 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
24 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 3
25 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
26 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
27 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
28 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
29 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
30 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00594 2
31 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00595 2
32 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
33 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
34 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
35 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
36 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
37 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
38 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
39 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
40 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
41 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
42 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
43 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
44 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
45 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
46 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
47 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
48 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 2
49 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
50 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
51 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
52 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
53 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
54 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
55 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
56 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
57 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 2
58 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
59 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
60 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
61 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
62 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
63 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
64 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
65 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
66 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
67 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
68 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
69 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
70 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
71 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
72 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
73 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
74 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
75 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
76 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
77 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
78 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
79 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
80 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
81 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
82 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 2
83 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
84 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 2
85 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 3
86 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
87 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
88 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
89 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 2
90 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
91 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
92 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
93 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 2
94 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
95 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
96 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
97 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
98 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
99 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
100 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
101 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
102 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 1
103 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
104 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
105 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
106 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 2
107 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-00540 1
108 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-02084 2
109 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
110 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 6
111 12-Aug-2021    ON4CEQ/P ON-00545 1
112 12-Aug-2021    ON4CEQ/P ON-00547 1
113 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
114 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
115 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
116 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
117 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
118 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
119 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
120 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
121 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
122 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
123 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
124 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
125 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
126 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
127 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
128 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
129 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 2
130 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 2
131 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
132 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
133 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-00003 1
134 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
135 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 2
136 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-01770 1
137 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
138 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 2
139 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
140 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
141 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
142 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 3
143 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
144 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
145 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
146 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
147 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
148 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
149 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
150 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
151 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
152 26-Dec-2021    OT4V/P ON-02430 1
  201
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.028 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum