King & Queen Chaser PA7RA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00876 1
2 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02139 1
3 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02140 1
4 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02168 1
5 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02535 1
6 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02539 1
7 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02543 1
8 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02544 1
9 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02547 1
10 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02548 1
11 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00401 1
12 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00967 1
13 28-Jan-2023    OP0P ON-00443 1
14 31-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01080 1
15 31-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01428 1
16 08-Feb-2023    OO7Z/P ON-00566 1
17 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 1
18 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 1
19 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
20 26-Feb-2023    OT4V/P ON-00591 1
21 26-Feb-2023    OT4V/P ON-02419 1
22 07-Mar-2023    ON/PD0RWL/P ON-00296 1
23 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 1
24 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 1
25 18-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 1
26 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02357 1
27 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02358 1
28 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02598 1
29 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02599 1
30 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02631 1
31 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00624 2
32 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00631 1
33 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01039 1
34 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01040 1
35 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01043 1
36 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01073 1
37 09-Apr-2023    OT4V/P ON-02087 1
38 23-Apr-2023    OO7Z/P ON-00396 3
39 23-Apr-2023    OT4V/P ON-01411 1
40 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01780 1
41 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01970 1
42 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01982 1
43 23-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02567 1
44 25-Apr-2023    OO7Z/P ON-02347 1
45 25-Apr-2023    OO7Z/P ON-02350 1
46 27-Apr-2023    ON9MJ/P ON-00436 1
47 17-May-2023    ON5JT/P ON-01859 1
48 17-May-2023    ON5JT/P ON-01861 1
49 17-May-2023    ON5JT/P ON-01862 1
50 21-May-2023    ON4MGY/P ON-02162 1
51 21-May-2023    ON4MGY/P ON-02163 1
52 21-May-2023    ON4MGY/P ON-02304 1
53 26-May-2023    OO7Z/P ON-00584 1
54 26-May-2023    ON8ON/P ON-02108 1
55 26-May-2023    ON8ON/P ON-02118 1
56 29-May-2023    ON5RS/P ON-00347 2
57 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00004 1
58 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01067 1
59 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01069 1
60 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-02283 1
61 04-Jun-2023    ON3LMA/P ON-01575 2
62 06-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00005 2
63 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-00298 1
64 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01739 1
65 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01740 1
66 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01741 1
67 05-Jul-2023    OS8D/P ON-00783 1
68 05-Jul-2023    OS8D/P ON-01261 1
69 05-Jul-2023    OS8D/P ON-01267 1
70 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00097 1
71 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00098 1
72 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00099 1
73 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-01783 1
74 01-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01430 1
75 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
76 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01424 1
77 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02424 1
78 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01020 1
79 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02637 1
80 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 1
81 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 1
82 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
83 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
84 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
85 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02214 1
86 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02519 1
87 25-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01071 1
88 03-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02295 1
89 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00602 1
90 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
91 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00204 1
92 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01174 1
93 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 1
94 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00513 1
95 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00515 1
96 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02013 2
97 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02713 2
98 12-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02015 1
99 27-Dec-2023    ON7MIC/P ON-01387 1
  107
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.038 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum