King & Queen Chaser ON3DWG


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 23-May-2023    F1LPT ON-01866 1
2 29-May-2023    ON4RF/P ON-00347 1
3 29-May-2023    ON3EA/P ON-02412 1
4 29-May-2023    ON4RF/P ON-02588 1
5 30-May-2023    ON5SEL/P ON-01771 2
6 31-May-2023    F1LPT ON-01754 1
7 08-Jun-2023    ON/PD0RWL/P ON-02277 2
8 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 1
9 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 1
10 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 1
11 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 1
12 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01554 1
13 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01555 1
14 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01692 1
15 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
16 17-Jun-2023    ON4MGY/P ON-02519 1
17 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00295 1
18 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00302 1
19 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00318 1
20 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 1
21 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 1
22 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 1
23 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 1
24 01-Jul-2023    ON3LMA/P ON-01200 1
25 01-Jul-2023    ON3LMA/P ON-02749 1
26 02-Jul-2023    OS8D/P ON-01749 1
27 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02043 1
28 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02044 1
29 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00712 1
30 01-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01430 2
31 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 1
32 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00943 1
33 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00944 1
34 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00945 1
35 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00082 1
36 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00126 1
37 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00136 1
38 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00149 1
39 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00150 1
40 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00151 1
41 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00152 1
42 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00153 1
43 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00005 1
44 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
45 08-Aug-2023    OS8D/P ON-00464 1
46 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01103 1
47 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01104 1
48 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01424 1
49 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02424 1
50 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02316 1
51 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02317 1
52 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02606 1
53 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02672 1
54 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02679 1
55 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00425 1
56 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00427 1
57 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01015 1
58 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01020 2
59 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02259 1
60 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02637 2
61 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
62 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
63 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
64 19-Aug-2023    OP25VRA ON-00495 1
65 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02208 1
66 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02209 1
67 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02648 1
68 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02653 1
69 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00643 1
70 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00654 1
71 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00873 1
72 20-Aug-2023    OS8D/P ON-02381 1
73 24-Aug-2023    ON4MGY/P ON-00338 1
74 24-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00543 1
75 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01504 1
76 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01510 1
77 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 1
78 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 1
79 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
80 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
81 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
82 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
83 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
84 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01330 1
85 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01331 1
86 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01744 1
87 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01752 1
88 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 1
89 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 1
90 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 1
91 04-Sep-2023    OS8D/P ON-00179 1
92 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01208 1
93 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01657 1
94 04-Sep-2023    OS8D/P ON-02040 1
95 07-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00721 1
96 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 1
97 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00089 1
98 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00090 1
99 14-Sep-2023    OS8D/P ON-01790 1
100 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
101 17-Sep-2023    ON6EF/P ON-02077 1
102 21-Sep-2023    OS8D/P ON-00831 1
103 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01864 1
104 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01918 1
105 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01558 1
106 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01559 1
107 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00904 1
108 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00905 1
109 03-Oct-2023    ON/PD0RWL/P ON-01398 1
110 03-Oct-2023    OS8D/P ON-02308 1
111 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02013 1
112 10-Oct-2023    ON3UA/P ON-02278 1
113 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02713 1
114 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 1
115 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 1
116 12-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02015 1
117 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 1
118 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 1
119 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 1
120 06-Nov-2023    OS8D/P ON-00881 1
121 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02142 1
122 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02143 1
123 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02145 1
124 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02170 1
125 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02562 1
126 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00404 1
127 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00405 1
128 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00409 1
129 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00966 1
130 29-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00416 1
131 29-Dec-2023    ON7MIC/P ON-02721 1
  136
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.013 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum