King & Queen Chaser OK1VEI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
5 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
6 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
10 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
12 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 1
13 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
14 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
15 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
16 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
19 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 5
20 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
23 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
24 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
25 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 2
26 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
27 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
28 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
29 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
30 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
31 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00566 1
32 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01930 1
33 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
34 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
35 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
36 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
37 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
38 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
39 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
40 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
41 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
42 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
43 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
44 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
45 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
46 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
47 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
48 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
49 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
50 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
51 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
52 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
53 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
54 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
55 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
56 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
57 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
58 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
59 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
60 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
61 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
62 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
63 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
64 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
65 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
66 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
67 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
68 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
69 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
70 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
71 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
72 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
73 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
74 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
75 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
76 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
77 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
78 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
79 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
80 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
81 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
82 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
83 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
84 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
85 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
86 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
87 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
88 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
89 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
90 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
91 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
92 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
93 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
94 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
95 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
96 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 2
97 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 2
98 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
99 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
100 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
101 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
102 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
103 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
104 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
105 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
106 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
107 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
108 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
109 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
110 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
111 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
112 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
113 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
114 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
115 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
116 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
117 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
118 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
119 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
120 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
121 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
122 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
123 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 1
124 16-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 1
125 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
126 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
127 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
128 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
129 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
130 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
131 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
132 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
133 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
134 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
135 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-00540 1
136 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-02084 2
137 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
138 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
139 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
140 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
141 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
142 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
143 04-Oct-2021    ON3UA ON-01052 1
144 17-Oct-2021    ON3UA ON-01052 4
145 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
146 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
147 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00456 1
148 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 1
149 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
150 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
151 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
152 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
153 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
154 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
155 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
156 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
  171
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.029 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum