King & Queen Chaser OK1VEI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
5 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
6 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
11 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
13 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 1
14 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
15 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
16 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
17 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
20 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 5
21 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
23 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
24 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
25 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
26 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 2
27 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
28 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
29 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
30 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
31 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
32 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00566 1
33 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01930 1
34 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
35 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
36 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
37 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
38 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
39 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
40 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
41 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
42 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
43 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
44 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
45 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
46 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
47 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
48 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
49 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
50 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
51 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
52 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
53 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
54 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
55 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
56 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
57 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
58 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
59 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
60 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
61 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
62 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
63 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
64 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
65 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
66 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
67 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
68 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
69 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
70 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
71 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
72 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
73 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
74 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
75 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
76 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
77 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
78 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
79 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
80 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
81 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
82 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
83 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
84 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
85 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
86 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
87 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
88 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
89 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
90 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
91 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
92 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
93 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
94 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
95 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
96 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
97 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
98 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
99 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
100 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
101 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
102 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
103 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
104 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
105 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
106 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
107 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
108 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
109 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
110 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
111 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
112 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
113 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
114 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
115 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
116 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
117 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
118 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
119 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
120 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
121 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
122 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
123 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
124 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 1
125 16-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 1
126 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
127 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
128 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
129 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
130 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
131 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
132 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
133 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
  142
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.041 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum