King & Queen Chaser OE3GKQ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 29-May-2022    ON7DC/P ON-00746 1
2 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 1
3 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01634 1
4 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01635 1
5 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-02010 1
6 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
7 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
8 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
9 22-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02254 1
10 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-01641 2
11 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02013 3
12 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02713 3
13 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01677 1
14 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01678 1
15 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
16 01-Aug-2022    ON8ON/P ON-02574 1
17 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
18 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
19 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
20 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-00232 1
21 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
22 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-01535 1
23 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
24 04-Aug-2022    ON3CED/P ON-01177 1
25 04-Aug-2022    ON3CED/P ON-01589 1
26 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
27 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
28 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
29 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
30 11-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00575 1
31 12-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
32 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
33 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
34 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 2
35 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 2
36 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 2
37 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00560 1
38 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00561 1
39 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01360 1
40 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 1
41 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02187 1
42 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02188 1
43 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 1
44 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
45 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
46 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 1
47 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 1
48 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 1
49 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 1
50 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 1
51 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 1
52 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-00742 1
53 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01143 1
54 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01151 1
55 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01154 1
56 05-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02015 2
57 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 1
58 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 2
59 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
60 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
61 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
62 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
63 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 1
64 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 1
65 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 1
66 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 1
67 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01644 1
68 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 1
69 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 1
70 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 1
71 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02027 1
72 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
73 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02014 2
74 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 1
75 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 1
76 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
77 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
78 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
79 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
80 05-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01010 1
81 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
82 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
83 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
84 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
85 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
86 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01205 1
87 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02463 1
88 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00567 1
89 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 1
90 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 1
91 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00333 1
92 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02577 1
93 05-Dec-2022    ON4LO/P ON-00587 1
94 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
95 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
96 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
97 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
98 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
99 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00251 1
100 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01639 1
  113
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.081 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum