King & Queen Chaser LZ3SM


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 07-Jan-2023    OT4V/P ON-00556 1
2 08-Jan-2023    OT4V/P ON-00571 1
3 08-Jan-2023    OT4V/P ON-02431 1
4 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 1
5 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 1
6 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 1
7 29-Jan-2023    OS8D/P ON-00399 1
8 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 2
9 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 2
10 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 2
11 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 2
12 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00414 1
13 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00418 1
14 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02522 1
15 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02523 1
16 05-Feb-2023    OT4V/P ON-02732 1
17 08-Feb-2023    OO7Z/P ON-00566 1
18 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
19 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
20 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
21 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
22 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
23 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
24 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 1
25 10-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02686 1
26 11-Feb-2023    OT9K/P ON-01420 1
27 11-Feb-2023    OT9K/P ON-02277 1
28 11-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02519 1
29 11-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02521 1
30 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00015 1
31 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-01079 1
32 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 1
33 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02404 1
34 18-Feb-2023    OT9K/P ON-00017 1
35 18-Feb-2023    OT9K/P ON-00019 1
36 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 1
37 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 1
38 18-Feb-2023    OT9K/P ON-02281 1
39 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00032 1
40 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00901 1
41 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02128 1
42 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02555 1
43 25-Feb-2023    OT4V/P ON-00589 1
44 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01042 1
45 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01045 1
46 26-Feb-2023    OT9K/P ON-02432 1
47 03-Mar-2023    OT9K/P ON-00006 1
48 03-Mar-2023    OO7Z/P ON-00584 1
49 03-Mar-2023    OT9K/P ON-01059 1
50 03-Mar-2023    OT9K/P ON-02389 1
51 04-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 2
52 05-Mar-2023    OT4V/P ON-00549 1
53 05-Mar-2023    OO7Z/P ON-02739 1
54 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00943 1
55 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00944 1
56 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00945 1
57 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00948 1
58 15-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02518 1
59 17-Mar-2023    OO7Z/P ON-00396 4
60 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01412 1
61 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01413 1
62 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01358 1
63 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01360 1
64 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02180 1
65 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02187 1
66 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02188 1
67 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
68 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02357 1
69 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02598 1
70 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02599 1
71 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00696 1
72 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00699 1
73 26-Mar-2023    OT4V/P ON-02288 1
74 01-Apr-2023    OT4V/P ON-01046 1
75 02-Apr-2023    OO7Z/P ON-02075 3
76 09-Apr-2023    ON4EC/P ON-01028 1
77 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01039 1
78 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01040 1
79 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01043 1
80 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01073 1
81 09-Apr-2023    OT4V/P ON-02087 1
82 01-May-2023    OT7L/P ON-00551 1
83 01-May-2023    OT7L/P ON-00555 1
84 01-May-2023    ON3UA ON-01052 1
85 01-May-2023    ON6AT ON-01354 1
86 01-May-2023    ON3EA/P ON-02393 1
87 01-May-2023    OO7Z/P ON-02717 1
88 01-May-2023    OO7Z/P ON-02718 1
89 01-May-2023    OO7Z/P ON-02719 1
90 06-May-2023    OT4V/P ON-01899 1
91 09-May-2023    ON8LX/P ON-00791 1
92 20-May-2023    OS8D/P ON-01301 1
93 20-May-2023    OS8D/P ON-01908 1
94 02-Jun-2023    OO7Z/P ON-02725 1
95 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
96 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-00298 1
97 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01739 1
98 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01740 1
99 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01741 1
100 23-Sep-2023    ON3LMA/P ON-02026 1
  110
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.049 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum