King & Queen Chaser IK2IQC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
3 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
4 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
5 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
6 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
7 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
8 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
9 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
10 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
11 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
12 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
13 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
14 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
15 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
16 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
17 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
18 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
19 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-00457 1
20 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 1
21 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 1
22 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
23 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 2
24 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 2
25 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
26 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
27 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
28 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
29 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
30 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
31 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
32 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
33 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
34 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
35 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
36 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
37 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
38 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
39 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
40 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
41 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
42 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
43 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 1
44 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
45 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
46 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
47 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
48 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
49 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
50 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
51 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
52 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
53 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
54 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
55 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
56 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
57 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
58 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
59 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
  63
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.018 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum