King & Queen Chaser IK1JNP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01419 1
2 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01087 1
3 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01417 1
4 29-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00339 1
5 18-Feb-2023    OT9K/P ON-00017 1
6 18-Feb-2023    OT9K/P ON-00019 1
7 18-Feb-2023    OT9K/P ON-02281 1
8 28-Feb-2023    ON/F1LPT/P ON-02519 1
9 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00622 1
10 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00623 1
11 09-Mar-2023    ON/F1LPT/P ON-00895 1
12 09-Mar-2023    ON/F1LPT/P ON-00896 1
13 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02093 1
14 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02094 1
15 09-Mar-2023    ON/F1LPT/P ON-02125 1
16 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00378 1
17 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00379 1
18 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02132 1
19 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02528 1
20 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02529 1
21 23-Mar-2023    OS8D/P ON-01901 1
22 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02373 1
23 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02378 1
24 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02479 1
25 03-Apr-2023    OS8D/P ON-00289 1
26 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01825 1
27 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01829 1
28 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01512 1
29 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01773 1
30 05-Apr-2023    OS8D/P ON-02444 1
31 26-Apr-2023    F1LPT ON-01413 1
32 01-May-2023    ON8MJ ON-00051 1
33 09-May-2023    OS8D/P ON-00488 1
34 09-May-2023    OS8D/P ON-00493 1
35 09-May-2023    OS8D/P ON-00859 1
36 09-May-2023    OS8D/P ON-00863 1
37 15-May-2023    OS8D/P ON-01561 1
38 15-May-2023    OS8D/P ON-02032 1
39 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
40 18-May-2023    ON7FT/P ON-01409 1
41 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 1
42 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 1
43 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 1
44 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 1
45 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 1
46 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 1
47 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 1
48 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00003 1
49 01-Jun-2023    ON5SEL/P ON-01771 1
50 06-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00005 2
51 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 1
52 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 1
53 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 1
54 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 1
55 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
56 02-Aug-2023    ON8ON/P ON-00147 1
57 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 1
58 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00943 1
59 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00944 1
60 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00945 1
61 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00136 1
62 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00151 1
63 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00152 1
64 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00153 1
65 06-Aug-2023    ON2LVC/P ON-00342 1
66 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
67 08-Aug-2023    OS8D/P ON-00464 1
68 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01103 1
69 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01104 1
70 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02319 1
71 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02320 1
72 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02321 1
73 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02679 1
74 16-Aug-2023    OS5K/P ON-00208 1
75 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00643 1
76 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00654 1
77 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00873 1
78 20-Aug-2023    OS8D/P ON-02381 1
79 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 1
80 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 1
81 25-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01071 1
82 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
83 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
84 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
85 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
86 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
87 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 1
88 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 1
89 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 1
90 04-Sep-2023    OS8D/P ON-00179 1
91 04-Sep-2023    OS8D/P ON-02040 1
92 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 1
93 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01558 1
94 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01559 1
95 30-Sep-2023    OT8S ON-02672 2
96 03-Oct-2023    ON/PD0RWL/P ON-01398 1
97 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 1
98 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 1
99 12-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02015 1
100 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 1
101 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 1
102 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 1
103 01-Nov-2023    OO7Z/P ON-02347 1
104 01-Nov-2023    OO7Z/P ON-02350 1
105 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02143 1
106 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02145 1
107 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02562 1
108 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00409 1
109 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00966 1
110 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02328 1
111 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02329 1
112 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02330 1
113 27-Dec-2023    ON7MIC/P ON-01387 1
114 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00960 1
115 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00961 1
116 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00963 1
117 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-02633 1
  119
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.037 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum