King & Queen Chaser EA8AP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 1
2 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00876 1
3 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02139 1
4 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02140 1
5 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02168 1
6 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02535 1
7 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02539 1
8 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02543 1
9 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02544 1
10 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02547 1
11 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02548 1
12 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 1
13 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 1
14 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 1
15 21-Jan-2023    OT9K/P ON-00012 2
16 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01431 2
17 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01432 2
18 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00389 1
19 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00962 1
20 29-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00339 1
21 07-Feb-2023    OS8D/P ON-00946 1
22 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
23 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
24 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
25 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
26 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00517 1
27 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00521 1
28 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00522 1
29 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00523 1
30 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00914 1
31 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00916 1
32 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
33 12-Mar-2023    ON/F4GBW/P ON-00091 1
34 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00378 1
35 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00379 1
36 20-Mar-2023    OS8D/P ON-00633 1
37 20-Mar-2023    OS8D/P ON-01934 1
38 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02132 1
39 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02528 1
40 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02529 1
41 27-Mar-2023    OS8D/P ON-00259 1
42 27-Mar-2023    OS8D/P ON-01687 1
43 28-Mar-2023    OS8D/P ON-00658 2
44 28-Mar-2023    OS8D/P ON-02701 2
45 03-Apr-2023    OS8D/P ON-00289 1
46 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01825 1
47 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01829 1
48 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00402 1
49 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00403 1
50 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01512 1
51 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01773 1
52 05-Apr-2023    OS8D/P ON-02444 1
53 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
54 05-May-2023    OS8D/P ON-01519 1
55 05-May-2023    OS8D/P ON-01520 1
56 08-May-2023    ON/F4GBW/P ON-00154 1
57 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 1
58 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 1
59 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 1
60 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 1
61 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 1
62 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 1
63 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 1
64 30-May-2023    OS8D/P ON-01523 1
65 30-May-2023    OS8D/P ON-01524 1
66 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00003 1
67 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
68 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
69 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
70 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 1
71 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 1
72 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 1
73 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 1
74 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00833 1
75 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00860 1
76 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00861 1
77 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00712 1
78 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00100 1
79 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00101 1
80 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00460 1
81 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00462 1
82 28-Jul-2023    OS8D/P ON-01800 1
83 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 1
84 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00943 1
85 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00944 1
86 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00945 1
87 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00136 1
88 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00151 1
89 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00152 1
90 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00153 1
91 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00005 1
92 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
93 08-Aug-2023    OS8D/P ON-00464 1
94 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01103 1
95 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01104 1
96 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02672 1
97 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02679 1
98 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 1
99 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 1
100 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00533 1
101 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00537 1
102 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00643 1
103 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00654 1
104 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00873 1
105 20-Aug-2023    OS8D/P ON-02381 1
106 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 1
107 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 1
108 25-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01071 1
109 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
110 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
111 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 1
112 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 1
113 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 1
114 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01207 1
115 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01209 1
116 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00089 1
117 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00090 1
118 14-Sep-2023    OS8D/P ON-01790 1
119 21-Sep-2023    OS8D/P ON-00831 1
120 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01864 1
121 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01918 1
122 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01558 1
123 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01559 1
124 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00904 1
125 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00905 1
126 03-Oct-2023    ON/PD0RWL/P ON-01398 1
127 03-Oct-2023    OS8D/P ON-02308 1
128 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 1
129 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 1
130 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 1
131 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 1
132 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 1
133 06-Nov-2023    OS8D/P ON-00881 1
134 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02142 1
135 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02170 1
136 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00409 1
137 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00966 1
  142
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.028 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum