King & Queen Chaser EA2CE


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
4 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
5 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 1
6 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01060 1
7 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01061 1
8 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
9 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
10 16-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02518 1
11 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01628 1
12 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01629 1
13 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01630 1
14 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01631 1
15 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01632 1
16 22-Jan-2022    ON75WLD ON-02522 1
17 22-Jan-2022    ON75WLD ON-02523 1
18 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
19 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
20 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01466 1
21 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02434 1
22 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00734 1
23 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00752 1
24 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02458 1
25 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 1
26 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 2
27 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
28 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
29 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
30 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
31 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
32 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
33 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01539 1
34 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01540 1
35 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
36 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
37 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
38 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 1
39 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
40 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
41 13-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01047 1
42 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
43 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
44 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
45 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
46 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00193 1
47 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00194 1
48 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00195 1
49 21-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01424 1
50 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
51 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
52 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
53 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
54 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
55 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
56 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-00232 1
57 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
58 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-01535 1
59 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
60 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
61 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
62 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
63 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 1
64 12-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
65 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
66 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
67 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 2
68 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 2
69 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 2
70 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00580 1
71 26-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02729 1
72 01-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
73 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 1
74 10-Sep-2022    ON5RS ON-00908 1
75 10-Sep-2022    ON5RS ON-02165 1
76 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
77 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 1
78 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
79 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
80 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01617 2
81 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-02031 2
82 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
83 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01644 1
84 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02027 1
85 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 1
86 28-Oct-2022    ON4MGY/P ON-02256 1
87 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
88 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
89 05-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01010 1
90 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
91 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 1
92 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 1
93 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01202 1
94 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01650 1
95 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01651 1
96 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
97 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
98 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
99 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
100 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
101 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
102 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
103 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01205 1
104 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02463 1
105 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00550 1
106 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00567 1
107 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
108 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
109 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
110 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 1
111 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 1
112 05-Dec-2022    OT7L/P ON-00587 1
113 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
114 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00419 1
115 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00952 1
116 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00251 1
117 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01639 1
  123
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.055 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum