King & Queen Chaser 9A1CC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2023    OS8D ON-00399 1
2 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 1
3 11-Jan-2023    OS8D ON-00413 1
4 11-Jan-2023    OS8D ON-00947 1
5 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00551 1
6 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00554 1
7 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00368 1
8 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01358 1
9 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01360 1
10 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01362 1
11 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02187 1
12 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02188 1
13 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00895 1
14 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00896 1
15 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02125 1
16 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02277 3
17 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02278 2
18 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 1
19 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00897 1
20 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00899 1
21 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00901 1
22 24-Feb-2023    OS8D/P ON-01388 1
23 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02122 1
24 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02126 1
25 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02128 1
26 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02555 1
27 03-Mar-2023    OT9K/P ON-00006 2
28 03-Mar-2023    OT9K/P ON-01059 1
29 03-Mar-2023    OT9K/P ON-02389 2
30 05-Mar-2023    OT9K/P ON-00014 1
31 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00008 1
32 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01074 1
33 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01075 1
34 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01076 1
35 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01077 1
36 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02535 1
37 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02543 1
38 09-Mar-2023    ON4MGY/P ON-02548 1
39 11-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02397 2
40 12-Mar-2023    ON/F4GBW/P ON-00091 1
41 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 1
42 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 1
43 17-Mar-2023    OT9K/P ON-00534 1
44 17-Mar-2023    OT9K/P ON-02080 1
45 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00375 1
46 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02138 1
47 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02526 1
48 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02530 1
49 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02531 1
50 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02532 1
51 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00696 1
52 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00699 1
53 26-Mar-2023    OT4V/P ON-02288 1
54 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00624 1
55 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00631 1
56 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01673 1
57 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01674 1
58 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 1
59 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
60 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 1
61 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 1
62 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 1
63 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 1
64 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 1
65 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 1
66 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 1
67 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 1
68 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 1
69 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 1
70 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 1
71 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00943 2
72 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00944 2
73 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00945 2
74 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
75 19-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00556 1
76 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
77 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
78 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
79 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00980 1
80 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02226 1
81 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02645 1
82 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02646 1
83 02-Jul-2023    OS8D/P ON-01749 2
84 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02043 2
85 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02044 2
86 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00833 1
87 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00860 1
88 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00861 1
89 02-Aug-2023    ON8ON/P ON-00147 1
90 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 2
91 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00082 1
92 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00126 1
93 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00149 1
94 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00150 1
95 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 1
96 24-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00543 1
97 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01504 1
98 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01510 1
99 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
100 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
101 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
102 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
103 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
104 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 1
105 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 1
106 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 1
107 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01207 1
108 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01208 1
109 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01209 1
110 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01657 1
111 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00089 1
112 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00090 1
113 14-Sep-2023    OS8D/P ON-01790 1
114 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00648 1
115 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01558 1
116 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01559 1
117 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02013 2
118 12-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02015 1
119 12-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02713 2
120 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02143 1
121 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02145 1
122 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02562 1
123 07-Nov-2023    ON3UA/P ON-01430 1
124 07-Nov-2023    ON4AVT ON-02697 1
125 07-Nov-2023    ON4AVT ON-02698 1
  140
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.039 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum