King & Queen Chaser 9A1CC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00737 1
2 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00738 1
3 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
4 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 1
5 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
6 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 1
7 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00456 1
8 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00593 1
9 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
10 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
11 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 2
12 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 2
13 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 2
14 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-01437 1
15 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-02282 1
16 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 1
17 13-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01047 3
18 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
19 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
20 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
21 29-Jun-2022    ON3PSA/P ON-00625 1
22 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
23 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
24 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
25 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-01641 1
26 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02013 1
27 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02014 1
28 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02713 1
29 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
30 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 1
31 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 1
32 11-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00575 1
33 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-00742 2
34 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-01143 2
35 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-01151 2
36 11-Aug-2022    ON7DC/P ON-01154 2
37 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
38 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
39 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 2
40 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 2
41 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 2
42 26-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02729 1
43 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00725 1
44 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00726 1
45 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 1
46 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 2
47 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02414 1
48 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
49 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
50 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
51 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
52 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
53 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 1
54 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 1
55 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 1
56 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 1
57 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 1
58 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 1
59 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 1
60 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
61 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
62 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 2
63 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
64 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
65 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
66 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
67 03-Nov-2022    ON3CED/P ON-00749 1
68 03-Nov-2022    ON3CED/P ON-00750 1
69 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
70 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01202 1
71 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01650 1
72 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01651 1
73 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
74 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
75 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
76 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
77 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
78 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
79 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
80 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
81 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 1
82 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 1
83 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 1
84 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 1
85 05-Dec-2022    ON4LO/P ON-00587 2
86 10-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00701 1
87 19-Dec-2022    ON4AVT ON-02671 1
88 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
89 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
  104
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.02 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum