King & Queen Chaser 2E0FTD


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 01-Jan-2023    ON4MGY/P ON-02666 1
2 04-Jan-2023    ON3UA ON-01052 45
3 10-Jan-2023    OS8D ON-00957 1
4 10-Jan-2023    OS8D ON-02335 1
5 17-Jan-2023    OS8D/P ON-00417 1
6 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00415 1
7 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00416 1
8 19-Jan-2023    OS8D/P ON-02721 1
9 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 1
10 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 1
11 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 1
12 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 1
13 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00551 1
14 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00554 1
15 08-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02519 1
16 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
17 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
18 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
19 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
20 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-00410 1
21 10-Feb-2023    OO7Z/P ON-02349 1
22 10-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02686 1
23 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00895 1
24 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00896 1
25 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02125 1
26 19-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00453 1
27 22-Feb-2023    OT4V/P ON-02362 2
28 02-Mar-2023    OS8D/P ON-00620 1
29 05-Mar-2023    OT9K/P ON-02278 1
30 05-Mar-2023    OT9K/P ON-02433 1
31 06-Mar-2023    OS8D/P ON-00474 1
32 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00622 1
33 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00623 1
34 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02093 1
35 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02094 1
36 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 1
37 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 1
38 12-Mar-2023    OS8D/P ON-01393 1
39 12-Mar-2023    OS8D/P ON-02315 1
40 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00053 1
41 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00060 1
42 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00378 1
43 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00379 1
44 20-Mar-2023    OS8D/P ON-00633 1
45 20-Mar-2023    OS8D/P ON-01934 1
46 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02132 1
47 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02528 1
48 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02529 1
49 23-Mar-2023    OS8D/P ON-01901 1
50 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02373 1
51 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02378 1
52 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02479 1
53 24-Mar-2023    OS8D/P ON-00628 1
54 24-Mar-2023    OS8D/P ON-02437 1
55 29-Mar-2023    OT4V/P ON-01167 1
56 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00603 1
57 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00604 1
58 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00607 1
59 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00609 1
60 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00402 1
61 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00403 1
62 15-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02164 1
63 15-Apr-2023    OT4V/P ON-02417 1
64 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00561 1
65 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00562 1
66 16-Apr-2023    ON4MGY/P ON-01028 1
67 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-00742 1
68 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01143 1
69 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01151 1
70 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01154 1
71 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01780 1
72 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01970 1
73 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01982 1
74 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-00531 1
75 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-00992 1
76 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02651 1
77 26-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02654 1
78 09-May-2023    OS8D/P ON-00488 1
79 09-May-2023    OS8D/P ON-00493 1
80 09-May-2023    OS8D/P ON-00859 1
81 09-May-2023    OS8D/P ON-00863 1
82 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
83 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 1
84 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 1
85 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 1
86 26-May-2023    OO5G/P ON-01270 1
87 22-Jul-2023    OT4V/P ON-02075 1
88 06-Aug-2023    ON2LVC/P ON-00342 1
89 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 2
90 09-Aug-2023    ON3UA/P ON-00579 1
91 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00425 1
92 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02259 1
93 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 1
94 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 1
95 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01744 1
96 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01752 1
97 09-Sep-2023    OP2C/P ON-00434 1
98 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00602 1
99 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00624 1
100 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00648 1
101 07-Oct-2023    OO7Z/P ON-00396 3
102 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 1
103 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 1
104 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 1
105 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 1
106 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 1
107 10-Nov-2023    OO7Z/P ON-02347 1
108 10-Nov-2023    OO7Z/P ON-02350 2
109 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02314 1
110 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02614 1
  159
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.045 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum