King & Queen Chaser 2E0FTD


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 2
3 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
4 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
5 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
6 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
7 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
8 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
9 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
10 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
11 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 1
12 05-May-2022    ON7DC/P ON-00701 1
13 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
14 29-May-2022    ON7DC/P ON-00746 1
15 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
16 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
17 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
18 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02347 1
19 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02350 1
20 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00309 1
21 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00310 1
22 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00311 1
23 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00312 1
24 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00326 1
25 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
26 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
27 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
28 10-Aug-2022    ON7DC/P ON-00745 1
29 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
30 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00580 1
31 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02392 1
32 02-Oct-2022    ON3CED/P ON-01591 1
33 02-Oct-2022    ON3CED/P ON-02034 1
34 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 1
35 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 2
36 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
37 09-Oct-2022    ON3UA ON-01052 48
38 09-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02013 1
39 09-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02713 1
40 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 1
41 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 1
42 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02549 1
43 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02550 1
44 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02551 1
45 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
46 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01199 1
47 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01656 1
48 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
49 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
50 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
51 13-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02179 1
52 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
53 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
54 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
55 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00333 1
56 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02577 1
57 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
58 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 1
59 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 1
60 05-Dec-2022    ON4LO/P ON-00587 1
61 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
62 17-Dec-2022    OT8S ON-02672 1
63 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
64 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
65 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
66 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
67 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
68 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
  119
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.067 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum