King & Queen Chaser SP4SHW


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 2
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
4 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
5 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
6 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
8 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
11 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
13 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
20 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
21 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
22 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
23 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
24 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
25 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
26 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
27 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
28 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
29 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
30 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
31 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
32 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
33 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
34 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
35 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
36 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
37 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
38 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
39 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
40 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
41 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
42 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
43 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
44 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
45 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
46 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
47 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
48 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
49 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
50 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 2
51 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 2
52 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
53 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
54 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
55 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
56 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
57 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
58 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
59 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
60 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 3
61 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
62 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
63 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
64 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
65 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
66 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
67 13-Jun-2021    ON5SEL/P ON-02408 2
68 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
69 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 2
70 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
71 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 1
72 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
73 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
74 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
75 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-01431 1
76 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 3
77 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 3
78 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 3
79 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
80 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 1
81 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 1
82 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
83 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
84 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
85 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
86 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 1
87 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
88 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
89 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02013 1
90 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 1
91 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
92 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
93 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
94 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
95 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 2
96 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-00003 1
97 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
98 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01771 1
99 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 2
100 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
101 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
102 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
103 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
104 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
105 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
106 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
107 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
108 26-Dec-2021    OT4V/P ON-02430 1
  129
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.028 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum