King & Queen Chaser IZ5JMZ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 3
4 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
6 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
10 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 2
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 2
13 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 1
14 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
15 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
16 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
18 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
19 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
20 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
26 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
27 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
28 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
29 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
30 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
31 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
32 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
33 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
34 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
35 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
36 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
37 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
38 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
39 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
40 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
41 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
42 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
43 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
44 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
45 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
46 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
47 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
48 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
49 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
50 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
51 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
52 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
53 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
54 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
55 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
56 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 2
57 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 2
58 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 2
59 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
60 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
61 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
62 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
63 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
64 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
65 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
66 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
67 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
68 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
69 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
70 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
71 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
72 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
73 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
74 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 3
75 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
76 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
77 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
78 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
79 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
80 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
81 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
82 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
83 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 1
84 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
85 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
86 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
87 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
88 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
89 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 2
90 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
91 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
92 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
93 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
94 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
95 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
96 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
97 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
98 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
99 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
100 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
  117
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.024 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum