King & Queen Chaser IK3HMB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 4
4 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
8 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
9 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
16 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
18 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
19 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
20 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
21 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
22 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
28 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
29 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
30 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
31 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
32 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
33 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
34 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
35 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
36 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
37 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
38 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
39 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
40 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
41 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
42 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
43 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
44 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
45 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
46 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
47 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
48 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
49 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
50 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
51 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
52 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
53 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 2
54 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
55 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
56 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
57 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
58 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
59 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
60 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
61 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
62 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
63 05-May-2021    ON3UA ON-01052 4
64 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
65 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
66 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
67 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
68 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
69 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
70 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
71 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
72 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
73 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
74 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
75 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
76 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 2
77 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
78 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
79 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 2
80 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
81 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
82 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
83 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
84 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
85 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
86 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
87 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
88 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
89 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
90 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
91 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
92 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
93 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 1
94 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
95 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
96 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
97 08-Aug-2021    ON6WF/P ON-01431 2
98 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 2
99 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
100 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
101 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
102 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
103 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
104 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
105 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
106 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
107 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
108 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
109 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
110 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
111 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
112 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01459 1
113 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01460 1
114 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
115 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
116 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
117 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 1
118 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
119 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
120 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
121 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
122 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
123 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-01079 1
124 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
125 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
126 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
127 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
128 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
129 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
130 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
  154
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.024 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum