King & Queen Chaser IK3HMB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
4 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
8 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
9 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
16 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
18 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
19 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
20 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
21 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
22 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
28 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
29 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
30 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
31 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
32 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
33 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
34 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
35 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 1
36 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
37 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
38 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
39 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-00457 1
40 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
41 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
42 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 1
43 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 1
44 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
45 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
46 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
47 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
48 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
49 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
50 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
51 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
52 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
53 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
54 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
55 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 2
56 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
57 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
  58
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.032 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum