King & Queen Chaser IK3HMB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 2
4 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
8 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
9 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
16 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
18 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
19 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
20 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
21 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
22 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
28 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
29 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
30 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
31 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
32 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
33 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
34 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
35 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
36 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
37 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
38 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
39 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
40 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
41 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
42 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
43 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
44 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
45 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
46 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
47 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
48 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
49 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
50 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
51 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
52 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
53 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
54 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 2
55 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
56 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
57 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
58 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
59 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
60 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
61 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
62 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
63 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
64 05-May-2021    ON3UA ON-01052 4
65 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
66 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
67 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
68 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
69 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
70 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
71 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
72 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
73 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
74 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
75 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
76 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
77 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
78 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
79 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
80 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
81 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
82 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
83 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
84 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
85 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
86 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
87 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
88 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
89 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
90 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
91 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
92 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
93 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
  107
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.02 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum