King & Queen Chaser E77O


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 2
2 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 1
3 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 2
4 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 2
5 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
6 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00737 1
7 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00738 1
8 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
9 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 1
10 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
11 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
12 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
13 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
14 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
15 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
16 10-Apr-2022    OT4V/P ON-00436 1
17 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
18 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
19 27-Apr-2022    OO7Z/P ON-02347 1
20 06-May-2022    OO7Z/P ON-02075 2
21 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01634 1
22 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01635 1
23 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-02010 1
24 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
25 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
26 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
27 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
28 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
29 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
30 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
31 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
32 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
33 28-Jul-2022    OT4V/P ON-01084 1
34 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02273 1
35 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02408 1
36 01-Aug-2022    ON8ON/P ON-02574 1
37 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
38 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
39 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
40 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
41 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
42 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
43 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
44 10-Aug-2022    ON7DC/P ON-00745 1
45 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 1
46 12-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
47 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00725 1
48 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00726 1
49 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
50 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
51 22-Sep-2022    ON5JT ON-02101 1
52 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 1
53 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 1
54 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 1
55 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 1
56 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 1
57 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 1
58 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
59 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-00742 1
60 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01143 1
61 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01151 1
62 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01154 1
63 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
64 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01641 1
65 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02013 1
66 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02014 1
67 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02713 1
68 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 1
69 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
70 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
71 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
72 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
73 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
74 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02012 1
75 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02037 1
76 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
77 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
78 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
79 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
80 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
81 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
82 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
83 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
84 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01573 1
85 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
86 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
87 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02035 1
88 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02036 1
89 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
90 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
91 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
92 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
93 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
94 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
95 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 1
96 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 1
97 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 1
98 05-Dec-2022    ON4LO/P ON-00587 1
99 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
  103
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.026 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum