King & Queen ON3UA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 01-Feb-2021    ON3UA ON-01052 211
2 01-Feb-2021    ON3VJU ON-01052 159
3 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 241
4 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 71
5 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 71
6 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 71
7 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 71
8 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 81
9 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 81
10 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 58
11 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 58
12 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00566 51
13 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01930 51
14 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 101
15 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 101
16 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 101
17 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 101
18 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 51
19 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 51
20 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 68
21 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00594 72
22 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00595 72
23 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 68
24 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 68
25 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 68
26 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 58
27 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 58
28 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 58
29 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 58
30 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 92
31 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 92
32 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 92
33 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 92
34 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 56
35 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 56
36 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 56
37 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 56
38 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 56
39 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 56
40 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 75
41 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 75
42 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 75
43 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 75
44 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 75
45 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 75
46 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 75
47 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 75
48 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 75
49 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 75
50 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 75
51 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 75
52 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 83
53 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 83
54 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 83
55 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 83
56 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 88
57 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 83
58 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 83
59 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 83
60 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 88
61 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 88
62 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 88
63 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 101
64 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 101
65 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 111
66 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 111
67 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 90
68 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 181
69 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 160
70 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 145
71 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 176
72 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 176
73 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 176
74 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 190
75 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 190
76 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 163
77 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 125
78 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 196
79 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 108
80 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00551 50
81 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00555 50
82 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00587 145
83 22-Oct-2021    ON3UA/P ON-00558 70
84 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 133
85 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00556 101
86 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 101
87 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 251
88 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-00003 86
89 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-01084 88
90 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-00002 63
91 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-00456 112
92 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-00593 112
93 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-01770 115
94 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 73
95 03-Nov-2021    ON3UA/P ON-00552 87
96 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 112
97 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 112
98 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-01079 147
99 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-02404 147
100 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00039 53
101 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00042 53
102 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00043 53
103 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00044 53
104 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00051 53
105 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 128
106 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 128
  10142
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.02 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum