King & Queen ON3UA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 01-Feb-2021    ON3VJU ON-01052 159
2 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 241
3 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 71
4 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 71
5 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 71
6 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 71
7 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 81
8 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 81
9 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 58
10 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 58
11 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00566 51
12 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01930 51
13 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 101
14 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 101
15 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 101
16 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 101
17 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 51
18 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 51
19 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 68
20 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00594 72
21 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00595 72
22 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 68
23 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 68
24 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 68
25 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 58
26 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 58
27 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 58
28 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 58
29 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 92
30 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 92
31 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 92
32 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 92
33 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 56
34 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 56
35 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 56
36 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 56
37 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 56
38 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 56
39 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 75
40 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 75
41 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 75
42 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 75
43 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 75
44 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 75
45 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 75
46 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 75
47 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 75
48 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 75
49 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 75
50 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 75
51 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 83
52 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 83
53 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 83
54 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 83
55 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 88
56 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 83
57 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 83
58 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 83
59 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 88
60 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 88
61 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 88
62 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 101
63 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 101
64 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 111
65 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 111
66 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 90
  5269
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.007 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum