King & Queen Chaser OK2KR


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 1
2 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 2
3 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01466 1
4 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02434 1
5 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
6 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 1
7 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
8 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01183 1
9 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01184 1
10 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01185 1
11 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01186 1
12 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 1
13 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01542 1
14 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01700 1
15 24-Mar-2022    ON3UA/P ON-02358 1
16 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
17 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
18 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
19 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
20 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
21 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
22 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
23 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
24 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01539 1
25 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01540 1
26 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
27 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
28 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
29 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
30 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
31 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00560 1
32 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00561 1
33 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
34 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
35 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
36 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 1
37 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 1
38 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 1
39 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 1
40 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 1
41 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01617 1
42 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-02031 1
43 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
44 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
45 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 1
46 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
47 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 1
48 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
49 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
50 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
51 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
52 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
53 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
54 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01199 1
55 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01656 1
56 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
57 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
58 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
59 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
60 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
61 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
62 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
  63
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.068 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum