King & Queen Chaser OH3GBS


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 2
2 23-Mar-2022    ON3UA/P ON-00556 2
3 23-Mar-2022    ON3UA/P ON-00557 1
4 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01619 1
5 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02473 1
6 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
7 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
8 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
9 21-May-2022    ON3CED/P ON-00181 1
10 21-May-2022    ON3CED/P ON-00183 1
11 21-May-2022    ON3CED/P ON-00184 1
12 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
13 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-01437 1
14 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-02282 1
15 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 1
16 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01634 1
17 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01635 1
18 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-02010 1
19 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
20 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
21 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
22 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
23 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
24 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
25 28-Jul-2022    OT4V/P ON-01084 1
26 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02273 1
27 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02408 1
28 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01677 1
29 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01678 1
30 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 5
31 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
32 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
33 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
34 03-Aug-2022    ON_PD0RWL_P@ON- ON-00009 3
35 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00593 1
36 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
37 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 3
38 04-Aug-2022    ON3CED/P ON-01177 1
39 04-Aug-2022    ON3CED/P ON-01589 1
40 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
41 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
42 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
43 10-Aug-2022    ON7DC/P ON-00745 1
44 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 2
45 11-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00575 1
46 12-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 2
47 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 3
48 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 3
49 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 5
50 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 5
51 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 5
52 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
53 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00563 1
54 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00580 1
55 26-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02729 1
56 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02175 1
57 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02537 1
58 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00725 1
59 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00726 1
60 30-Aug-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
61 13-Sep-2022    ON3UA/P ON-01771 1
62 22-Sep-2022    OT4V/P ON-02739 1
63 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 2
64 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
65 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
66 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
67 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
68 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
69 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
70 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
71 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 2
72 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 2
73 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01613 1
74 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01652 1
75 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01199 1
76 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
77 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
78 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01656 1
79 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02012 1
80 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02037 1
81 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
82 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
83 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
84 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
85 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
86 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01205 1
87 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
88 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
89 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
90 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02463 1
91 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
92 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
93 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
94 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
95 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
96 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
97 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
98 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
99 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
100 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
101 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 2
102 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00241 1
103 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01180 1
  135
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.084 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum