King & Queen Chaser DL9SEP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
4 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
6 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 18
7 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
8 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
15 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 2
16 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 2
17 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 2
18 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 2
19 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
20 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
21 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
22 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
23 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
24 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
25 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
26 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
27 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
28 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
29 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
30 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
31 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
32 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
33 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
34 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
35 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 1
36 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
37 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
38 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
39 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
40 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
41 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
42 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
43 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
44 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
45 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
46 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
47 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
48 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
49 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
50 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
51 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
52 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
53 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
54 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
55 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
56 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
57 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00419 1
58 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00952 1
59 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
60 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
61 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
62 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
63 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
64 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
65 06-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00553 1
66 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00577 1
67 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
68 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 2
69 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 2
70 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 2
71 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
72 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
73 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
74 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
75 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
76 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
77 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
78 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 2
79 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 3
80 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 3
81 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
82 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
83 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
84 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
85 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
86 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
87 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
88 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
89 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
90 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
91 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00551 1
92 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00555 1
93 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00587 1
94 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
  126
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.023 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum