King & Queen Chaser SP2AOB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
5 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
6 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
7 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
13 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
14 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
15 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
16 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
17 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
18 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
19 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
20 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
21 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
22 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
23 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
24 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
25 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
26 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
27 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
28 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
29 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
30 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
31 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
32 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
33 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
34 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
35 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
36 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
37 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
38 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
39 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
40 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
41 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
42 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
43 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
44 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
45 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
46 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
47 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
48 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
49 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
50 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
51 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
52 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
53 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
54 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
55 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
56 29-May-2021    ON4LKL/P ON-00436 1
57 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
58 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
59 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 3
60 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
61 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
62 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 2
63 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
64 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
65 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 1
66 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02013 1
67 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 1
68 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 1
69 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00593 1
70 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
71 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
72 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
73 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
74 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
75 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
76 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
77 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 2
78 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 2
79 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 2
80 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 2
  100
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.027 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum