King & Queen Chaser PD1RO


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2023    ON4MGY/P ON-01021 1
2 06-Jan-2023    ON4MGY/P ON-02672 1
3 09-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01419 1
4 09-Jan-2023    OS8D ON-02336 1
5 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01087 1
6 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01417 1
7 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00415 1
8 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00416 1
9 19-Jan-2023    OS8D/P ON-02721 1
10 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02522 1
11 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02523 1
12 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 1
13 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01409 1
14 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-02747 1
15 27-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01398 1
16 18-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 1
17 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00375 1
18 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02138 1
19 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02526 1
20 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02530 1
21 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02531 1
22 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02532 1
23 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
24 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02358 1
25 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02631 1
26 28-Mar-2023    ON5SEL/P ON-01400 1
27 08-Apr-2023    ON4MGY/P ON-01345 1
28 08-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02178 1
29 09-Apr-2023    ON4EC/P ON-01028 1
30 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 1
31 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
32 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 1
33 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 1
34 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 1
35 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-00742 1
36 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01143 1
37 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01151 1
38 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01154 1
39 01-May-2023    ON7LU/P ON-00272 1
40 01-May-2023    ON7LU/P ON-00273 1
41 01-May-2023    ON7LU/P ON-00274 1
42 01-May-2023    ON4RF/P ON-00338 1
43 01-May-2023    ON4RF/P ON-00366 1
44 01-May-2023    ON4RAT ON-01189 1
45 01-May-2023    ON4RAT ON-01191 1
46 01-May-2023    ON4RAT ON-01194 1
47 01-May-2023    ON4RAT ON-01648 1
48 01-May-2023    ON4RAT ON-02475 1
49 01-May-2023    ON4RF/P ON-02710 1
50 15-May-2023    OS8D/P ON-01561 1
51 15-May-2023    OS8D/P ON-02032 1
52 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
53 21-May-2023    ON4MGY/P ON-02162 1
54 21-May-2023    ON4MGY/P ON-02163 1
55 21-May-2023    ON4MGY/P ON-02304 1
56 26-May-2023    ON8ON/P ON-02108 1
57 26-May-2023    ON8ON/P ON-02118 1
58 29-May-2023    ON4RF/P ON-00347 1
59 29-May-2023    ON4RF/P ON-02588 1
60 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00566 1
61 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01930 1
62 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00004 1
63 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01067 1
64 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01069 1
65 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-02283 1
66 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 1
67 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 1
68 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 1
69 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 1
70 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00083 1
71 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00712 1
72 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 1
73 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00943 1
74 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00944 1
75 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00945 1
76 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00082 1
77 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00126 1
78 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00149 1
79 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00150 1
80 06-Aug-2023    ON2LVC/P ON-00342 1
81 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 1
82 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00005 1
83 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
84 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01020 1
85 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02637 1
86 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 1
87 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 1
88 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
89 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
90 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
91 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00533 1
92 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00537 1
93 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02214 1
94 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02519 1
95 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02386 1
96 24-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00543 1
97 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 1
98 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 1
99 03-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02295 1
100 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01207 1
101 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01209 1
102 07-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00721 1
103 09-Sep-2023    OO7Z/P ON-00396 1
104 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 1
105 17-Sep-2023    ON6EF/P ON-02077 1
106 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00204 1
107 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01558 1
108 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01559 1
109 10-Oct-2023    ON3UA/P ON-02277 1
110 10-Oct-2023    ON3UA/P ON-02278 1
111 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02143 1
112 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02145 1
113 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02562 1
114 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00960 1
115 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00961 1
116 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00963 1
117 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-02633 1
  117
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.044 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum