King & Queen Chaser ON4GI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00026 1
2 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00027 1
3 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00030 1
4 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00527 1
5 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00517 1
6 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00521 1
7 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00522 1
8 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00523 1
9 02-Mar-2023    OS8D/P ON-00619 1
10 06-Mar-2023    OS8D/P ON-00474 1
11 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00622 1
12 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00623 1
13 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02093 1
14 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02094 1
15 20-Mar-2023    OS8D/P ON-00633 1
16 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01358 1
17 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01360 1
18 20-Mar-2023    OS8D/P ON-01934 1
19 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02180 1
20 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02187 1
21 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02188 1
22 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
23 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00634 1
24 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00635 1
25 28-Mar-2023    OS8D/P ON-00658 1
26 28-Mar-2023    OS8D/P ON-02701 1
27 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00920 1
28 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00923 1
29 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02607 1
30 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02623 1
31 03-Apr-2023    OS8D/P ON-00289 1
32 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01825 1
33 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01829 1
34 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00489 1
35 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00865 1
36 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01888 1
37 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01889 1
38 05-May-2023    OS8D/P ON-01519 1
39 05-May-2023    OS8D/P ON-01520 1
40 09-May-2023    OS8D/P ON-00488 1
41 09-May-2023    OS8D/P ON-00493 1
42 09-May-2023    OS8D/P ON-00859 1
43 09-May-2023    OS8D/P ON-00863 1
44 15-May-2023    OS8D/P ON-01561 1
45 15-May-2023    OS8D/P ON-02032 1
46 19-May-2023    OS8D/P ON-01848 1
47 19-May-2023    OS8D/P ON-02066 1
48 19-May-2023    OS8D/P ON-02497 1
49 19-May-2023    OS8D/P ON-02507 1
50 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 1
51 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 1
52 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 1
53 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 1
54 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 1
55 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 1
56 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 1
57 07-Jun-2023    OS8D/P ON-00495 2
58 07-Jun-2023    OS8D/P ON-01714 1
59 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01554 1
60 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01555 1
61 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01692 1
62 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00295 1
63 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00302 1
64 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00318 1
65 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
66 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
67 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
68 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00980 1
69 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 1
70 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 1
71 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02226 1
72 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 1
73 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 1
74 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02645 1
75 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02646 1
76 02-Jul-2023    OS8D/P ON-01749 1
77 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02043 1
78 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02044 1
79 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00833 1
80 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00860 1
81 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00861 1
82 18-Jul-2023    OS8D/P ON-01024 1
83 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02251 1
84 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02252 1
85 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02253 1
86 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00100 1
87 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00101 1
88 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00460 1
89 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00462 1
90 28-Jul-2023    OS8D/P ON-01800 1
91 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00082 1
92 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00126 1
93 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00149 1
94 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00150 1
95 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02319 1
96 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02320 1
97 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02321 1
98 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 1
99 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 1
100 23-Aug-2023    OS8D/P ON-01082 1
101 23-Aug-2023    OS8D/P ON-01083 1
102 23-Aug-2023    OS8D/P ON-02407 1
103 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 1
104 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 1
105 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
106 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
107 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01744 1
108 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01752 1
109 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 1
110 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 1
111 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 1
112 04-Sep-2023    OS8D/P ON-00179 1
113 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01208 1
114 04-Sep-2023    OT4V/P ON-01410 1
115 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01657 1
116 04-Sep-2023    OS8D/P ON-02040 1
117 21-Sep-2023    OS8D/P ON-00831 1
118 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01864 1
119 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01918 1
120 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00904 1
121 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00905 1
122 03-Oct-2023    OS8D/P ON-02308 1
123 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 1
124 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 1
125 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 1
126 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 1
127 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 1
128 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02143 1
129 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02145 1
130 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02562 1
131 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00409 1
132 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00966 1
133 20-Nov-2023    OS8D/P ON-00383 1
  134
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.015 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum