King & Queen Chaser OK1VEI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
2 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 2
3 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 2
4 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
5 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
6 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00233 1
7 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00244 1
8 24-Mar-2022    ON3UA/P ON-02358 1
9 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00456 1
10 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00593 1
11 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
12 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
13 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 1
14 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
15 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
16 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
17 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
18 21-May-2022    ON3CED/P ON-00181 1
19 21-May-2022    ON3CED/P ON-00183 1
20 21-May-2022    ON3CED/P ON-00184 1
21 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
22 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-01437 1
23 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-02282 1
24 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
25 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
26 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
27 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
28 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
29 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00199 1
30 13-Jul-2022    ON3CED/P ON-00200 1
31 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
32 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
33 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
34 15-Jul-2022    ON4RF ON-00339 1
35 15-Jul-2022    ON4RF ON-00355 1
36 15-Jul-2022    ON4RF ON-00356 1
37 15-Jul-2022    ON4RF ON-02130 1
38 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
39 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
40 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
41 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
42 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-00232 1
43 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
44 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-01535 1
45 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
46 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
47 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
48 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
49 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
50 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 2
51 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 2
52 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 2
53 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00563 1
54 27-Aug-2022    ON3UA ON-01052 4
55 28-Aug-2022    ON3PSA/P ON-00034 1
56 13-Sep-2022    ON3UA/P ON-01771 1
57 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
58 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
59 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-00742 1
60 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01143 1
61 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01151 1
62 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01154 1
63 07-Oct-2022    ON3UA ON-01052 4
64 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 1
65 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 1
66 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
67 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
68 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
69 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
70 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
71 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
72 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
73 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
74 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
75 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
76 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
77 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
78 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
79 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
80 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
81 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
82 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
83 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
84 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00567 1
85 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
86 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 1
87 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
88 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 1
89 13-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02254 1
90 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
91 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
92 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
93 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00251 1
94 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01639 1
  106
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.037 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum