King & Queen Chaser F4TPV


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
2 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
3 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
4 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
5 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
6 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
7 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
10 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
11 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
12 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
13 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
14 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
15 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 2
16 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
17 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
18 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
19 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
20 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
21 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
22 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
23 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
24 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 2
25 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
26 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
27 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
28 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
29 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
30 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
31 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
32 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
33 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
34 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
35 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
36 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
37 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
38 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
39 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
40 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-02729 4
41 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
42 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
43 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
44 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
45 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
46 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
47 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
48 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
49 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
50 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
51 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
52 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
53 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
54 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 2
55 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 2
56 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
57 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
58 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
59 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
60 22-Oct-2021    ON3UA/P ON-00558 1
61 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 1
62 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 2
63 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
64 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01065 1
65 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00456 1
66 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 1
67 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
68 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
69 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
70 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
71 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
72 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
73 07-Dec-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
74 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
75 21-Dec-2021    ON6WL/P ON-02204 1
76 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
77 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
78 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
79 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
80 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
81 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
82 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
  92
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.026 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum