King & Queen Chaser DL6AG


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
2 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 9
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
6 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
7 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 2
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 2
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 2
12 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
13 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
14 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
15 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
16 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
17 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
18 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 2
19 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
20 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
21 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
22 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
23 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
24 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
25 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
26 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
27 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
28 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
29 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
30 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
31 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
32 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
33 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
34 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
35 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
36 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
37 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
38 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
39 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
40 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
41 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
42 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
43 16-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 1
44 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
45 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
46 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 2
47 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
48 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
49 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
50 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
51 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
52 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
53 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
54 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
55 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
56 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
57 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
58 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
59 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
60 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 1
61 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 2
62 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
63 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
64 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
65 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
66 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
67 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 1
68 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 1
69 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
70 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-00003 1
71 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-01084 1
72 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00557 1
73 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
74 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
75 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
76 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
77 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01065 1
78 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00456 1
79 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 1
80 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
81 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
82 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
83 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
84 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
85 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
86 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-01927 1
87 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-02723 1
88 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
89 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
90 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
91 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
92 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
93 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
94 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
95 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
96 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 1
97 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 1
98 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-02281 1
99 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
100 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
101 21-Dec-2021    ON6WL/P ON-02204 1
102 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
103 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
104 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
105 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
106 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
107 29-Dec-2021    OT4V/P ON-01399 1
108 29-Dec-2021    OT4V/P ON-02340 1
109 29-Dec-2021    OT4V/P ON-02343 1
110 29-Dec-2021    OT4V/P ON-02344 1
  131
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.045 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum